Den svenska skogen – Rottneros AB

På 1630-talet anlades Rottneros hammare vid Rottneälvens utlopp. Grundare av dessa hammarbruk var prästen Sven Camén och borgmästaren i Karlstad, Johan Börjesson. De var också grundare av Furuskogs bruk. Borgmästaren i Karlstad var dessutom grundare till bruken i Ransäter, Munkfors, Sunnemo och
Kvarntorp. Bruket i Rottneros lades dock ner redan efter några år.

På 1690-talet anlade nya bruk i Rottne vid Skarped, Rottneholm och Rottnedal. Skarped ägdes Johan Carlheim, Rottnedal av Anders Björnberg medan Rottneholm ägdes av Björnberg och Carlheim ihop.

1726 blev Johan Bratt ensam ägare av Rottneholm och Rottnedal som därefter gick under det gemensamma namnet Rottne bruk eller Rottneverken. Senare kom också Stöpafors bruk som anlades 1747 av Kristoffer Myhrman att inkluderas i detta begrepp. Bruken övertogs därefter av Henrik Bratt.

På 1770-talet köptes Rottneros bruk av Olof Antonssons söner. En av dem Johan Anton Antonsson var dessutom svärson till Henrik Bratt. De ägde redan en mängd andra bruk i Värmland såsom Björkefors, Lövstaholm och Antonström.

På 1780-talet blev alla dessa bruk en del av John Halls bruksimperium. Efter dennes konkurs i början av 1800-talet övertogs bruken av andra Göteborgsintressenter. På 1880-talet lades de ner.

Massafabrik

Rottneros bruk köptes år 1882 av Edvard Montgomery som 1887 anlade ett träsliperi på platsen. Samma år lades järnbruksverksamheten ner men den meakniska verkstaden blev kvar. 1916 ombildades företaget till ett aktiebolag, Rottneros AB. År 1918 blev Montgomerys svärson Svante Påhlson ägare och ledare för Rottneros Bruk. Han ledde bruket fram till sin bortgång år 1959.

1921 hade Rottneros AB 100 anställda. Styrelsen bestod av H.Flygt (ordf.), C.O. Forsberg och Svante Påhlson (VD). Företaget drev träsliperi, mekanisk verkstad och vattenkraftstation i Rottneros samt sågverk i Slottsbron.

År 1947 bestod styrelsen av Nils G. Arvedson (ordf), Anton Dahlin, Ove Harder, Svante Påhlson (VD) och Gösta Schotte. Antalet anställda var 300 vid anläggningarna i Rottneros och Slottsbron.

1954 köptes Åmotfors Pappersbruks AB och 1964 Koppoms Pappersfabriks AB.

1959 övertog Rottneros AB det nybyggda träsliperiet i Göta från Uddeholms AB. Rottneros övertog även sulfitfabriken i Göta. Sulfit AB Göta blev därefter ett dotterbolag till Rottneros AB med namnet Göta Cellulosa AB.

1972 ägdes Rottneros AB fortfarande av ättlingar till Svante Påhlson (familjerna Möller och Horn af Åminne). Antalet anställda var cirka 1 200 anställda i moderbolaget och dotterbolagen Göta Cellulosa AB (300), Rottneros Träsliperi AB (200), AB Rasco, Åmotfors Pappersbruks AB (330), Millom AB med flera.

Vänerskog

1975 köpte Vänerskog en stor post Rottnerosaktier. 1976 fick de aktiemajoritet i Rottneroskoncernen (95% av aktierna och rösterna). Samma år såldes Göta Cellulosa AB till Södra Skogsägarna. 1981 gick Vänerskog i konkurs. Rottneros Träsliperi AB köptes då av Carl-Johan Wettergren.

Onstad

1987 köptes Rockhammars bruk och 1991 Utansjö. År 1992 blev Thomas Onstad via sitt ägarbolag Nemus Holding AB största ägare i Rottneros, som då hade cirka 400 anställda.

1995 köptes Vallvik och 1999 Miranda i Spanien. 2008 lades Utansjö ner, året efter lades Miranda ner och Rockhammar såldes. Idag är Rottneros AB ett dotterbolag till Arctic Paper SA i Polen. Detta bolag ägs fortfarande av ättlingar i familjen Onstad via Luxemburgföretaget Casandrax Financials SA som äger svenska Nemus Holding AB. Detta bolag äger i sin tur Arctic Paper SA.

Rottneros AB har dotterbolagen Utansjö Bruk AB, Rottneros Bruk AB, Rottneros Packaging AB, Vallviks Bruk AB och Nykvist Skogs AB. I Arctickoncernen ingår även Arctic Paper Munkedals AB, Arctic Paper Investment AB med dotterbolaget Arctic Paper Grycksbo AB och en del andra bolag. Nemus Holding AB äger också bland annat Munkedals Skog AB.

Hela Nemus-koncernen har idag drygt 1 500 anställda varav cirka 320 i hela Rottneros AB inklusive dotterbolag, cirka 340 i Arctic Paper Munkedals AB och cirka 340 i Arctic Paper Grycksbo AB. Styrelsen i Nemus Holding AB består av Roger Mattsson, Nils Trulsson, Toni Lazarevski, Julia Adelina Constance Onstad Ortolani och Alicia Edrea Braga Onstad.

Läs mer:

Ett svar på ”Den svenska skogen – Rottneros AB”

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.