Den svenska skogen – Ludvika Ångsåg

Ludvika bruk skapades på 1550-talet då det byggdes masugn, stångjärnssmedja och sågverk samt något senare även en vattenkvarn på den plast som senare skulle utvecklas till staden Ludvika. Läs mer…

Gruvbolagen – Nordic Iron Ore

Nordic Iron Ore är ett lite gruvbolag som utvecklar gruvfyndigheter. De har planer på att öppna gruvbrytning i Blötberget och längre fram finns också planer på att öppna gruvbrytning i Håksberg och i Väsmanfältet under sjön Väsman. Läs mer…