Den svenska skogen – A. Markstedt & Söner

A. Markstedt & Söner var ett handelshus och trävaruföretag som var verksamt i Skellefteå under andra halvan av 1800-talet och början av 1900-talet. Firman grundades 1866 av Anders Markstedt (1804–1870) som var en affärsintresserad bondson från Myckle och som blev en av de första husägarna i staden Skellefteå sedan den grundats 1845.

Med i företaget var från början sönerna Hans Vilhelm och David Reinhold, från 1870 även sönerna Anton Markstedt och Johan Markstedt. Under 1800-talets sista decennier dominerade företaget trävaruhandeln i Skellefteregionen.

Inledningsvis ägnade sig handelshuset i stor utsträckning åt handel med tjära och exporterade i slutet av 1860-talet 12 000 tunnor per år. I handelshuset fanns också en betydande varvsverksamhet på Alderholmen i Ursviken, där högsjöseglare byggdes.

Redan efter några började firman investera i sågverksindustrin. År 1869 förvärvades Lejonströms vattensåg i Skellefteå, delägarskap i Sävenäs AB som ägde Sävenäs ångsåg vid Skellefteälvens utlopp samt Ursviks ångsåg på Björnsholmen i Ursviksfjärden. De två förstnämnda sågverken moderniserades, medan det sistnämnda ersattes med en helt ny, modern ångsåg.

Med Lejonströms sågverk följde stockfångstprivilegier längs Skellefteälven och dess biflöden. För att ytterligare säkra råvarutillgången köpte företaget upp egendomar i samma område, liksom även kring andra vattendrag i norra Västerbotten. År 1897 uppgick den samlade produktionen till omkring 60 000 kubikmeter sågade trävaror. Skogsegendomarna var på totalt 60 000 ha år 1900. Lejonströms såg lades ner 1905. Företaget lades ner 1913.

Lejonström och Sävenäs

Lejonströms sågverk grundades 1780 av kyrkoherde Pehr Högström tillsammans med Olof Brunnius, Anders Bolin och Sivert Lundberg. Det ägdes sedan under 1800-talet av många olika personer händer. Några som nämnas är G. Gyllengranat, J. G. Borin, C. G. Nordin, J. Degerman, firman Åberg & Gran i Umeå, N. Clausén och S. F. Säwe.

S. F. Säwe, anlades åren 1859-60 vid Skellefte älvs mynning en ångsåg för försågning af timmer, som inköptes efter Skellefte älv. Denna såginrättning uppkallades efter grundläggaren och benämnes Sävenäs. Den överläts senare på Sävenäs AB

Under åren 1860—69 ägdes Lejonström och Sävenäs gemensamt af
S. F. Säwe, Theodor Meyer, Edvard Ungewitter, Fredrik Petersén och Alb.
Sandströmer m. fl. År 1869 blev Fredrik Petersén ensam agare till de båda verken, som dock samma år såldes till Markstedt och Söner.

Delar av texten från Wikipedia.

Läs mer:

2 svar på ”Den svenska skogen – A. Markstedt & Söner”

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.