Den svenska skogen – Kalix Träindustri AB

26 februari 1848 sålde Vånafjärdens byamän den så kallade Låsholmen vid Kalixälvens mynning och Låsholmens bolag bildades. Platsen fick namnet Karlsborg efter en av bolagets ägare, Carl Emil Grundén. Läs mer…

Den svenska skogen – William Olsson

William Olsson (1862-1923) föddes i London den 15 juni 1862. Hans far var den svenske trävaruhandlaren Martin Olsson. Han skickades till Karlstad Läroverk för att få en svensk utbildning och hälsade ofta på sin farbror som var komminister i Lungsunds församling. Läs mer…

Emissionsbolagen – Centralgruppens Emissions AB

Centralgruppens Emission AB var Skandinaviska Kredits emissionsbolag efter fusionen med Sveriges Privata Centralbank 1917. Det var denna bank, ett samarbete mellan en rad olika banker Läs mer…