Den svenska skogen – Kalix Träindustri AB

26 februari 1848 sålde Vånafjärdens byamän den så kallade Låsholmen vid Kalixälvens mynning och Låsholmens bolag bildades. Platsen fick namnet Karlsborg efter en av bolagets ägare, Carl Emil Grundén. Läs mer…