Den svenska skogen – Kalix Träindustri AB

26 februari 1848 sålde Vånafjärdens byamän den så kallade Låsholmen vid Kalixälvens mynning och Låsholmens bolag bildades. Platsen fick namnet Karlsborg efter en av bolagets ägare, Carl Emil Grundén. Läs mer…

Den svenska skogen – Bergman, Hummel & Co

David Hummel (1820-92) från Göteborg ägnade sig från 1840-talet åt trävaruaffärer i Nederkalix. Först tillsammans med Ludvig von Betzen från Göteborg i bolaget von Betzen, Hummel & Co och sedan tillsammans med Johan Aug. Bergman Olsson (1827-1889) från Stockholm. Läs mer…