Finansklanerna – Lundberg

Familjen Lundberg är en av Sverige stora finansklaner. De är ovanliga på så sätt att förmögenheten finns i Sverige och svenska företag och dessutom i basindustrin, skogsindustri, stålverk, bilindustri osv. Deras makt baseras dock främst på att de delvis kontrollerar investmentbolaget Industrivärden som i sin tur kontrollerar de flesta av företagen som klanen Lundberg har makt i. AB Industrivärden kontrolleras ihop personalägda och direktörskontrollerade Handelsbanken.

Finansklanen Lundbergs centrala bolag är LE Lundbergföretagen AB. Fredrik Lundberg kontrollerar direkt, genom bolag och tillsammans med sin fru 42,3% av bolagets aktiekapital samt 71,0% av rösterna. Dottern Louise Lindh kontrollerar 14% av kapitalet och 11,2% av rösterna och dottern Katarina Martinsson lika mycket. Inga andra större aktieägare finns i bolaget.

Styrelsen i LE Lundbergföretagen AB består av Mats Guldbrand (ordf), Carl Bennet (finansklanen Bennet), Lilian Fossum Biner, Fredrik Lundberg (VD), Louise Lindh, Katarina Martinsson, Sten Peterson, Lars Pettersson och Bo Selling. Fredrik Lundberg är den centrala makthavaren.

Styrelseposter makthavare

 • Fredrik Lundberg, LE Lundbergföretagen AB (VD), Fastighets AB LE Lundberg (ordf), Hufvudstaden AB (ordf), Holmen AB (ordf), AB Industrivärden (ordf), Handelsbanken (v. ordf), Skanska AB
 • Katarina Martinsson, LE Lundbergföretagen AB, Fastighets AB LE Lundberg, Indutrade AB, Lundbergsstiftelserna, Husqvarna AB, Fidelio Capital
 • Louise Lindh, LE Lundbergföretagen AB, Fastighets AB LE Lundberg, Hufvudstaden AB, Holmen AB
 • Lars Pettersson, KP Komponenter A/S (ordf), L E Lundbergföretagen AB, AB Industrivärden, Indutrade AB, Husqvarna AB och Festo A.G. 

LE Lundbergföretagen har helägda dotterbolaget Fastighets AB LE Lundberg och kontrollerar 44,2% av kapitalet och 87,7% av rösterna i Hufvudstaden AB, 34,1% av kapitalet och 62,3% av rösterna i Holmen AB, 26,63% av kapital och röster i Indutrade AB, 7,6% av kapitalet och 25,2% av rösterna i Husqvarna AB samt 17,8% av kapitalet och 24% av rösterna i i AB Industrivärden. Fredrik Lunbderg med familj kontrollerar 2,4% av kapitalet och 3,1% av rösterna i AB Industrivärden

Hufvudstaden AB och Holmen AB är dotterbolag till LE Lundbergföretagen AB, Indutrade AB kontrolleras av klanen Lundberg medan Husqvarna AB är kontrollerat tillsammans med finansklanen Wallenberg (AB Investor 16,8% respektive 33,1%) och AB Industrivärden är kontrollerat ihop med Handelsbanken som via Handelsbankens Pensionsstiftelse, Jan Wallanders och Tom Hedelius Stiftelse och Handelsbankens Pensionskassa 15,4% av kapitalet och 29,6% av rösterna i Industrivärden.

AB Industrivärden kontrollerar för sin del 8,4% av kapitalet och 27,6% av rösterna i AB Volvo och är att anse som kontrollerande ägare även om Geely Holding kontrollerar 8,2% av kapitalet och 16% av rösterna. I Svenska Cellulosa AB SCA kontrollerar Industrivärden 10,3% av kapitalet och 29,3% av rösterna, i Essity AB 9,8% respektive 29,3%, i Sandvik AB 12,7% av kapital och röster samtidigt som LE Lundbergföretagen har 2,5%, i Skanska AB 7,4% av kapitalet respektive 24,3% av rösterna samtidigt som LE Lundbergföretagen innehar 5,7% respektive 13,1%,

Vidare har Industrivärden 10,44% av rösterna i SSAB men bara 3,82% av kapitalet. Svensk staten har via LKAB 10,5% av både röster och kapital medan finska staten via Solidium Oy har 12,6% av kapitalet men bara 9,76% av rösterna. I Ericsson är AB Industrivärden kontrollerande ägare tillsammans med finansklanen Wallenberg.

I Handelsbanken innehar Industrivärden 10,9% av kapital och röster, LE Lundbergföretagen 4,1% och Handelsbankens anställda via Stiftelsen Oktogonen, J. Wallanders & T. Hedelius stiftelse och T. Browaldhs stiftelse 11,0%. Handelsbanken kan anses som kontrollerat av personalen via direktörerna tillsammans med klanen Lundberg. Dessa två finansgrupper kan också anses kontrollera Industrivärden, SCA, Essity, Sandvik, Skanska och Volvo.

Antal anställda i företag som kontrolleras av klanen Lundberg

 • LE Lundbergföretagen AB, 3 200
 • Indutrade AB, 7 000

Totalt antal anställda i kontrollerade företag är cirka 10 000

Antal anställda i företag som delvis kontrolleras av klanen Lundberg

 • AB Industrivärden, 20
 • Husqvarna AB, 12 000
 • Svenska Handelsbanken AB, 12 500

Antal anställda i bolag kontrollerade av Industrivärden

 • AB Volvo, 100 000
 • Svenska Cellulosa AB SCA, 4 200
 • Essity AB, 46 000
 • Skanska AB, 32 500
 • Sandvik AB, 37 000

Total finns det cirka 245 000 anställda i företag som delvis kontrolleras av finansklanen Lundberg.

Antal anställda i bolag delvis kontrollerade av Industrivärden

 • Ericsson, 101 000

Totalt finns det närmare 360 000 anställda i företag som helt eller delvis kontrolleras av finansklanen Lundberg. Idag måste nog Lundberg ses som den mäktigaste finansfamiljen i Sverige efter Wallenberg.

Tankesmedjan Katalys uppskattade det kapital klanen Lundberg kontrollerade till 220 miljarder SEK år 2018.

Läs också: