Familjen Lundbergs makt

Sett till antalet anställda i de företag man kontrollerar så är familjen Lundberg inte så mäkig. Men familjen kontrollerar stor aktieposter i många av företagen som tllhör Handelsbankgruppen och familjemedlemmar , främst Fredrik Lundberg har en rad styrelseuppdrag i företag utanför den egna ägarsfären.

Famijens ägande består främst i att man äger LE Lundbergföretagen AB som i sin tur är kontrollerande aktieägare i Byggnads AB LE Lundberg (100%), Fastighets AB Hufvudstaden (45% av aktiekapitalet och 88% av rösterna) samt Holmen AB (61,1%). Husqvarna AB kontrolleras av familjen (22% av rösterna) tillsammans med familjen Wallenberg som har 30,4% av rösterna. Fredrik Lundbergs ägarandel är 53,4 procent av Lundbergsföretagen (89,6% av rösterna) och hans döttrar Louise Lindh och Katarina Martinson äger 7,5 procent var (1,7% av rösterna var). Totalt har Lundbergföretagen cirka 250 anställda om Hufvudstaden också räknas in. Husqvarna har 15 400 anställda.

I Holmen AB är Kempestiftelserna näst största ägare med 16,9% av rösterna så Lundbergs kontroll är stabil. Holmen är en av Sveriges största markägare med totalt 1,3 miljoner hektar skogsmark och har omkring 4 000 anställda. I av familjen helt kontrollerade företag finns alltås bara strax över 4 000 anställda. Räknas även delvis kontrollerade företag in så blir det omkring 20 000 anställda.

I de olika Handelsbankföretagen äger man ganska stora andelar men har ingen kontroll eller ens delad kontroll. I Industrivärden AB kontrollerar Lundbergs 19,7% av rösterna, i Indutrade 13,8%, Skanska 11,6%, Sandvik 2,2% och Handelsbanken 2%.

Familjens makthavare är Fredrik Lundberg och hans två döttrar Louise Lindh och Katarina Martinson. De sitter alla tre i styrelsen för Lundbergföretagen. Fredrik Lundberg är VD I Lundbergföretagen och dessutom styrelseordförande i Holmen och Hufvudstaden, vice ordförande i Handelsbanken samt styrelseledamot i Industrivärden, Sandvik och Skanska. Louise Lindh är också vice VD i Fastighets AB L E Lundberg samt styrelseledamot i Fastighets AB L E Lundberg, Hufvudstaden och Holmen medan Katarina Martinson också är styrelseledamot i Fastighets AB L E Lundberg och Husqvarna.

Katarina Martinson är gift med Karl Martinson (Carl Martinson), son till den välkände advokaten Thomas Martinson. Hon är också grundare och ägare av Fidelio Capital AB och styrelseledamot i ett antal andra mindre företag. Fidelio äger bland annat några djursjukhus. De två är också vänner till prinsessan Madeleine och kronprinsessan Viktoria vilket också systern och hennes man också verkar vara.

Louise Lindhs man Johan Lindh är för sin del ägare av en mindre industrikoncern, med strax under 100 anställda, via J2Holding AB. Han sitter också i styrelsen för några företag som ägs av Carl Bennet. Den sistnämnde sitter för sin del i Lundbergföretagens och Holmens styrelser. Johan Lindh är, precis som svågern, son till en välkänd advokat, i detta fall Lotta Insulander-Lindh. Jurister (advokater, domare osv) är förresten ett av de yrken som är mest överklassdominerat.

Läs också:

  1. Lundbergs – bland Sveriges allra rikaste
  2. Thomas Martinson – ”gangsteradvokaten”

Läs mer: SVD, AV1, 2, 3, NT1, 2, VA, FV, PA, DN, AB,

Ursprungligen publicerat på Svensson-bloggen 2013.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , ,, , , , , , , , , , , , , ,