Den svenska skogen – Svenska Cellulosa AB

Svenska Cellulosa AB bildades 1929 som ett holdingbolag av Ivar Kreuger. De bolag som kom att ingå i SCA från början var Munksund AB, Holmsunds AB, Skönviks AB, Svartviks ABSunds AB, Sundsvalls Cellulosa AB (Essvik), Nyhamns Cellulosa AB och Kramfors AB. 1932 stod också en ny massafabrik färdig i Timrå, Östrands AB.

1934, två år efter efter Handelsbankens övertagande av SCA vid Kreugerkraschen 1932 införlivades Strömnäs AB (med dotterbolaget Nensjö Cellulosa AB) och Enhörningsverken också i SCA. Samma år sålde Handelsbanken aktiemajoriteten till Axel Wenner-Gren men så såna villkor att de i praktiken behöll kontrollen. 1943 tog de tillbaka aktiemajoriteten.

1929 övertog Kreuger också aktiemajoriteten i Bergvik & Ala AB och han förvärvade ett par månader optionsrätt till att köpa Marma-Långrör. Det senare köpet genomfördes aldrig och 1943 skildes Bergvik & Ala från SCA och blev ett helt separat bolag dominerat av Handelsbanken.

Industrivärden

1950 såldes aktierna i Svenska Cellulosa AB ut till Handelsbankens aktieägare. Bankens investmentbolag AB Industrivärden blev kontrollerande aktieägare i SCA.

1951 fusionerades dotterbolaget Timrånäs AB med moderbolaget. Samma år fusionerades all SCA:S dotterbolag i Ådalen till ett, Kramfors AB. Tre år senare fusionerades dotterbolagen Munksunds AB, Holmsunds AB, Kramfors AB, Skönviks AB, Svartviks AB, Sunds AB och Östrands AB in i moderbolaget.

1956 köptes Kungsgården-Mariebergs AB samt Ankarsviks AB och fusionerades in i SCA. Nya bolag för att handha verkstadsproduktionen vid Sunds bruk (ett nytt bolag med namnet Sunds AB) och för att äga vattenkraften (Bålforsens Kraft AB) bildades.

Nedläggningar och köp

1947 avvecklades alla skogsindustrirelaterad verksamhet i Sundsbruk. 1951 las Skönviks såg ner. Nyhamns massafabrik tycks ha lagts ner i slutet av 1940-talet eller början av 1950-talet. Den var i alla nedlagd 1956. Söråkers sulfitfabrik las ner 1958.

1958 stod istället Ortvikens Pappersbruk klart utanför Sundsvall. 1960 hade SCA cirka 14 200 och 1968 12 600 anställda. Det sistnämnda året bestod styrelsen av Tore Browaldh (ordf), Kurt Hellström, Nils Berggren, Sten Wåhlin, Bo Westerberg, Björn Rosén och Eije Mossberg (VD). Största ägare var AB Industrivärden.

1964 lades Nensjö massafabrik ner. 1966 köptes Wifstawarfs AB och 1968 fusionerades det med moderbolaget SCA. Sulfitfabriken i Essvik drevs till 1967 medan Svartviks sulfitfabrik drevs till 1974.

1974 hade Svenska Cellulosa AB cirka 13 000 anställda. Styrelsen bestod av Tore Browaldh, Nils Bergren, Robert Francke, Bo Rydin, Sten Wåhlin, Karl Axel Bergengren, Per Ekström och Karl Erik Åström samt två personalrepresentanter.

Verksamheterna i Holmsund avvecklades sakta men säkert mellan 1971 och 2012. Massafabriken i Kramfors lades ner 1977. Samma år köptes Björkå AB med sågverk i Lugnvik. Lugnviks sågverk lades ner 1999. På platsen har SCA idag en modern exporthamn. 1990 stängdes Matfors bruk.

Mölnlycke AB

Samtidigt som företaget lade ner en efter en av företagets massafabriker investerade de kraftigt i vidareförädling av pappersmassa och papper.

År 1975 köptes Mölnlycke AB, som tillverkade mjukpapper, blöjor, menstruationsskydd och inkontinensprodukter. 1984 hade hela SCA 15 500 anställda. Styrelsen bestod av Tore Browaldh (ordf), Sigvard Ando, Gunnar Dahlsten, Per Ekström, Robert Francke, Per Lindberg, Bo Rydin (VD), Kjell Brändström och Tore Daun. Huvudägare var AB Industrivärden.

År 1995 köptes aktiemajoriteten i Papierwerke Waldhof-Aschaffenburg (PWA) i Tyskland och SCA blev en av Europas största tillverkare av hygienprodukter.

2000 blev bolaget delägare i Scaninge Timber AB med stora skogsinnehav och sågverket i Rundvik. Senare har detta bolag införlivats i SCA och heter numera Scaninge Holding AB.

År 2001 köptes Georgia-Pacific Tissue och Tuscarora i USA. År 2007 köpte SCA en minoritetspost i det kinesiska hygienbolaget Vinda. I november 2013 meddelade SCA att man ökat ägandet till 59 procent. I oktober 2015 valde SCA att integrera sin hygienverksamhet i Sydostasien in i Vinda. Vid samma tid köpte de också det US-amerikanska mjukpappersbolaget Wausau Paper Corp. 

Essity bildas och knoppas av

2017 delades sen bolaget upp i två delar. Mjukpappers- och hygienproduktföretaget Essity AB och skogsföretaget SCA.

SCA är idag (2023) Sveriges och Europas största privata markägare med 2,7 miljoner hektar skogsmark. Företaget driver sågverk i Bollsta, Tunadal, Rundvik, Munksund och Gällö, massafabriker i Östrand, Ortviken, Munksund och Obbola samt pappersbruk i Munksund och Obbola. Antalet anställda är 3 300.

Styrelsen i SCA består av Pär Boman (ordf), Åsa Bergman, Lennart Evrell, Annemarie Gardshol, Carina Håkansson, Ulf Larsson (VD), Martin Lindqvist, Anders Sundström, Barbara Milian Thoralfsson och Karl Åberg samt tre representanter för de anställda. Huvudägare är fortfarande AB Industrivärden med 29,42% av rösterna och 10,48% av kapitalet. Dominerande aktieägare i Industrivärden är familjen Lundberg som också äger skogsföretaget Holmens Bruk.

Andra källor:
  • Svensk Industrikalender 1974
  • Koncentrationsutredningen SOU 1968:7
  • Aktieägarens uppslagsbok 1969
  • Sven-Ivan Sundqvist, Sveriges största börsföretag 1984, 1984
  • Jan Glete, Ägande och industriell omvandling, 1987
Läs mer:

2 svar på ”Den svenska skogen – Svenska Cellulosa AB”

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.