Finansklanerna – Wallenberg

Det svenska näringslivet styrs att ett antal familjeklaner. Så har det varit i ett par hundra år. De olika familjerna är ofta släkt med varandra genom ingiften och korsgiften. Den mäktigaste klanen har efternamnet Wallenberg. Idag är de ledande personerna i denna klan ett brödrapar, Jacob Wallenberg och Peter Wallenberg Jr samt deras kusin Marcus Wallenberg

Enligt en rapport som gjordes av tanksmedjan Katalys år 2018 kontrollerar klanen Wallenberg närmare 2 000 miljarder kronor eller ungefär 40 procent av Stockholmsbörsens värde.

Genom investmentbolaget Investor AB och det privata förvaltningsbolaget Foundation Asset Management (FAM) har klanen makten över ett stort antal storbolag. FAM ägs av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse samt Marcus och Amalia Wallenbergs Stiftelse. Investor är ett börsnoterat investmentbolag där familjen har makten genom att Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse sitter på 42,95% av rösterna i företaget (20% av kapitalet). Tillsammans med övriga Wallenbergstiftelser har de 50% av rösterna och 23% av kapitalet. Klanens stora riskkapitalbolag är EQT.

Styrelsen i Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse består av Peter Wallenberg Jr (ordf.), Marcus Wallenberg (v. ordf.), Jacob Wallenberg, Caroline Ankarcrona, Göran Sandberg (VD), Kåre Bremer, Pam Fredman och Michael Treschow (gift med Lena Treschow Torell).

I Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse består styrelsen av Peter Wallenberg Jr (ordf.), Marcus Wallenberg, Jacob Wallenberg, Mariana Risberg, Stéphanie Gandet (dotter till Andrea Gandet), Göran Sandberg (VD) och Ingrid Sundström (vice VD) och Mille Millnert. Suppleanter är Fred Wallenberg och Lisa Cavalli Wallenberg.

Marcus och Amalia Wallenbergs Stiftelse har en styrelse som består av Peder Wachtmeister (ordf.), Martina Wallenberg, Andrea Gandet, Göran Sandberg (vice VD), Ingrid Sundström (VD) och Sven Strömqvist. Suppleanter är JacoB Wallenberg Jr och Björn Åstrand.

De tre nämnda stiftelserna kallas av klanen Wallenberg för de tre stora stiftelserna och de är klanens maktcentrum. Dessutom finns det ytterligare 9 stiftelser som förvaltas av familjen, det är Jacob Wallenbergs Stiftelse, Stiftelsen för Rättsvetenskaplig forskning, Tekn. dr. Marcus Wallenbergs Stiftelse, Berit Wallenbergs stiftelse, Marcus Wallenberg Stiftelse för internationellt vetenskapligt samarbete, Ekon. dr Peter Wallenbergs Stiftelse för Ekonomi och Teknik, Stiftelsen för Ekonomisk Historisk Forskning inom Bank och Företagande, Ekon. dr Peter Wallenbergs Stiftelse för Entreprenörskap och Affärsmannaskap samt Ruth och Richard Julins Stiftelse.

Jacob Wallenbergs Stiftelse har samma styrelse som Marcus och Amalia Wallenbergs stiftelse. Stiftelsen för Rättsvetenskaplig forskning har en styrelse som består av Marcus Wallenberg, Dick Lundqvist och Johan Hirschfeldt. I Tekn. dr. Marcus Wallenbergs Stiftelse består styrelsen av Peter Wallenberg Jr, Jacob Wallenberg, Marcus Wallenberg, Ingrid Sundström, Leif Johansson och Göran Sandberg, medan styrelsen Berit Wallenbergs stiftelse består av Peter Wallenberg Jr, Caroline Ankarcrona, Elsa Wallenberg Esser, Ingrid Sundström och Göran Sandberg.

Styrelsen i Marcus Wallenberg Stiftelse för internationellt vetenskapligt samarbete har bara en familjemedlem som styrelseledamot, det är Peter Wallenberg Jr som är ordförande. I övrigt är det klanens två anställda tjänstemän Ingrid Sundström och Göran Sandberg, Kåre Bremer, Runar Brännlund, Sven Strömqvist och Maria Ågren. I Ekon. dr Peter Wallenbergs Stiftelse för Ekonomi och Teknik är Peter Wallenberg Jr ordförande i styrelsen medan Marc Wallenberg, Emma Pilkington, Louise Wrey Milln, Ingrid Sundström och Göran Sandberg är ledamöter.

I Stiftelsen för Ekonomisk Historisk Forskning inom Bank och Företagande betsår styrelsen av Peter Wallenberg Jr (ordf.), Jacob Wallenberg, Marcus Wallenberg, Ingrid Sundström och Göran Sandberg med Axel Eklund som suppleant. I Ekon. dr Peter Wallenbergs Stiftelse för Entreprenörskap och Affärsmannaskap består styrelsen av Peter Wallenberg Jr (ordf.), Claes Dahlbäck (en av klanens tidigare makthavare), Conni Jonsson (från EQT) och Hans Wibom med Anton Jonsson, Clara Jonsson, Jonas Ragnarsson och Ingrid Sundström som suppleanter.

Slutligen består styrelsen i Ruth och Richard Julins stiftelse av Rolf Julin, Richard Julin, Sören Mellstig och Peter Möller med Ulf Thornander, Hans Wibom och Richard Åhlberg som suppleanter.

Celia Pilkington, (kusin med Peter och Jacob Wallenberg) Emma Pilkington (dotter till Celia Pilkington), Caroline Ankarcrona, Andrea Gandet (syster till Jacob och Peter Wallenberg), Stéphanie Gandet (dotter till Andrea Gandet) och Marianne Risberg tillhör klanen Wallenberg.

Martina Wallenberg är dotter till Axel Wallenberg som är bror till Marcus Wallenberg, Fred Wallenberg är son till Marcus Wallenberg och Jacob Wallenberg Jr son till Jacob Wallenberg. Detta är eventuellt några kommande makthavare i Wallenbergklanen liksom Marc Wallenberg, Elsa Wallenberg Esser, Philippe Gandet, Lovisa Cavalli Wallenberg, Alice Wallenberg, Louise Wrey Milln, Axel Eklund, Siri Sachs och Camilla Wallenberg. Alla är de släktingar och alltså en del av klanen Wallenberg.

FAM är förvaltare/ägare av aktier som ger kontrollerande ägarintresse i SKF (29,5% av rösterna), StoraEnso (27,3% av rösterna), Munters (26,0%), IPCO (100%), Kopparfors Skogar (100%), Höganäs (50%), Nefab (50%) och Kivra (37,3%).

Styrelsen i FAM består av Marcus Wallenberg (ordf), Jacob Wallenberg (v. ordf), Rickard Gustafson, Danica Kragic Jensfelt, Magnus Nicolin (från en direktörsklan med mer än ett halvsekel i Wallenbergs tjänst), Jerker Johansson och Håkan Bushke (VD).

Investor är delägare i ABB (äger 12,2%), AstraZeneca (3,9%), Atlas Copco (22,3% av rösterna), EQT (18,1%), Electrolux (28,4% av rösterna), Electrolux Proffessional (32,4% av rösterna), Epiroc (22,7% av rösterna), Ericsson (23,6% av rösterna), Husqvarna (33,1% av rösterna), Nasdaq (11,8%), Saab (39,7% av rösterna), SEB (20,8%), Sobi (35,4%), StoraEnso och Wärtsilä (17,7%) medan Patricia Industries har dotterbolagen i Mölnlycke (äger 99%), Permobil (98%), Sarnova (89%), Laborie (98%), Piab (97%), Advanced Instruments (98%), Vectura (100%), Braun Ability (95%), The Grand Group (100%) och Tre (40%, . Investor placerar också stora pengar i EQT:s fonder.

Styrelsen i Investor AB består av Jacob Wallenberg (ordförande och VD), Marcus Wallenberg (vice ordförande), Gunnar Brock, Johan Forsell (VD), Magdalena Gerger, Tom Johnstone, Sara Mazur, Grace Reksten Skaugen, Hans Stråberg och Lena Treschow Torell (fru till Michael Treschow).

Marcus Wallenberg är också i styrelseordförande i Patricia Industries AB, Saab AB och SEB och styrelseledamot i AstraZeneca och Vetenskapsakademin

För sin del är Jacob Wallenberg är styrelseordförande i Electrolux AB, International Chamber of Commerce och LKAB och styrelseledamot i EQT Holdings, Stora Enso och Temasek Holding AB

Johan Forsell är också styrelsemedlem i Investors dotterbolag Patricia Industries AB, såväl som i Atlas Copco AB, Epiroc AB and Wärtsilä Oyj Abp

Wallenbergklanen kontrollerar ihop med andra även private equityföretaget (riskkapitalbolaget) EQT AB som kontrollerar en stor små och stora företag, däribland Anticimex, Dunlop, HMI Group, och IFS. Delägarna i EQT vid sidan av Investor AB som innehar 18,3% av rösterna och 18,1% kapitalet är bland annat Conni Jonsson, Thomas Von Koch, Harry Klagsbrun och Per Franzén via Bark Partners AB med 15,4% av rösterna och 15,3% av kapitalet. Lennart Blecher, Christian Sinding, Marcus Brennecke, Caspar Callerström, Fredrik Åtting, Morten Hummelmose, Andreas Huber, Jan Ståhlberg, Stefan Glevén, Kristiaan Nieuwenburg, Paul De Rome och Anders Misund äger mindre andelar.

Styrelsen i EQT AB består av Conni Jonsson (ordförande), Edith Cooper, Johan Forsell, Nicola Kimm, Diony Lebot, Gordon Orr, Finn Rausing och Peter Wallenberg Jr (bror till Jacob Wallenberg).

Peter Wallenberg Jr är även styrelseordförande i bl.a.The Grand Group AB, Wallenberg Foundations AB, Ekon. dr Peter Wallenbergs Stiftelse för Ekonomi och Teknik, Tekn. dr Marcus Wallenbergs Stiftelse för utbildning i internationellt industriellt företagande, Marcus Wallenbergs Stiftelse för internationellt vetenskapligt samarbete, Stiftelsen för Ekonomisk Historisk Forskning inom Bank och Företagande, Ekon. dr Peter Wallenbergs Stiftelse för Entreprenörskap och Affärsmannaskap, och Berit Wallenbergs Stiftelse.

Dessutom är han styrelsemedlem i bl.a. Atlas Copco AB, Scania CV AB, SCANIA AB, Konung Carl XVI Gustafs Stiftelse för forskning och utbildning, Drottning Silvias Stiftelse för forskning och utbildning, and Kronprinsessan Victorias Stiftelse för vetenskaplig forskning och utbildning. I styrelserna för b.la. Power Racing Team i Dalarna AB, Campus X i Umeå AB, J.A.P. Capital Stockholm AB, E-PWR AB och är han styrelsesuppleant.

Finn Rausing som kommer från annan finansklan är också styrelsemedlem i DeLaval Holding AB, Swede Ship Marine AB, Alfa Laval AB, Excillum AB, Skarpfaxe AB, Tetra Laval Group, Östekonomiska institutet, Pellficure Pharmaceuticals Inc och Islero Investments AG.

Klanen Wallenbergs uttalade inriktning är att bygga nätverk mellan människor vid sidan av demokratiska institutionerna. Nätverken byggs genom kontakter med personer från andra finansklaner, banker, finansbolag, riskkapitalbolag, stiftelser och fonder.

De yngre medlemmarna i klanen skolas in gradvis genom särskilda utbildningsplatser, utbildning på särskilda skolor runtomkring i världens, utvalda praktikplatser i klanens företag platser i styrelserna för stiftelserna, Ansvariga för att detta sköts på rätt sätt är Peter Wallenberg Jr och Celia Pilkington. Denna verksamhet drivs genom något som kallas Wallenberg Office inom ramen för Wallenberg Foundations AB. Wallenberg Foundations AB ägs av de tre stora stiftelserna. I styrelsen för företaget sitter Peter Wallenberg Jr (ordf.), Jonas Ragnarsson (VD), Göran Sandberg, Ingrid Sundström och Dick Lundqvist.

Tillgångar i Wallenbergfamiljens fonder, stiftelser och företag, miljarder SEK

  1. EQT-fonder, 400
  2. Investor AB, 367
  3. Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, 138
  4. Foundation Asset Management, 52

Hur mycket övriga stiftelser förvaltar själva är inte känt men huvuddelen av deras tillgångar förvaltas sannolikt av FAM.

Läs mer om klanen Wallenberg:

Källor: De olika företagen och stiftelsernas hemsidor

3 svar på ”Finansklanerna – Wallenberg”

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.