Energibolagen – Peas och OX2

OX2 AB är ett börsnoterat bolag med huvudkontor i Stockholm. Företaget ägs till 50,7% av Peas Industries AB som i sin tur ägs av Byr AB. Ägare av Byr AB är Thomas von Otter och Johan Ihrfelt. Största minoritetsägare är riskkapitalbolaget Altor med 16,65%. Läs mer…