Emissionsbolagen – Industriemission AB

Industriemission AB grundades 1917 av delägarna i Finspongs Metallverk AB. Dessa var bland annat Ernest Thiel, bröderna Kristoffer Huldt och Sven Huldt samt Knut Tillberg. Ernest Thiel blev bolagets första styrelseordförande, Kristoffer Huldt och Sven Huldt styrelseledamöter. VD blev en tredje broder Huldt.

Det nya emissionsbolaget blev huvudägare i Finspongs Metallverk AB som i sin tur ägde Herrängs Gruf AB, Trollhättans Elektrothermiska AB och AB Optimus. Alla bolagen köptes åren 1917-1919 av bröderna Huldt, Ernest Thiel och Knut Tillberg. Herrängs Gruf AB såldes dock 2018.

Under hösten 1919 förvärvades Finspongs och Industriemissions
gamla bankförbindelse, Skånska Handelsbanken, av Skandinaviska
Kredit AB. De fann lånen till kretsen kring Industriemission alltför riskfyllda.

Kopparbergs Enskilda Bank

Thiel och bröderna Huldt behövde därför skaffa sig en ny bank att låna från. Valet föll på Kopparbergs Enskilda Bank. Det var en av landets äldsta affärsbanker och präglades under första världskriget av kraftig expansion. Den stora mängden medel kunde inte finna avsättning inom bankens naturliga kreditområde — Dalarna. Istället gick det via andra banker till landet i övrigt.

För att vinna insteg på Stockholmsmarknaden och etablera direkt kontakt med huvudstadens finansliv och därmed få lönsammare placeringsmöjligheter, förvärvades på våren 1918 Tjenstemannabanken, en tämligen obetydlig Stockholmsbank. Köpet finansierades genom nyemission av aktier i Kopparbergsbanken.

En stor del av Tjänstemannabankens lotter jämte åtskilliga lotter i Kopparbergsbanken förvärvades i samband härmed av ett konsortium
med Ernest Thiel och ett av honom och hans söner ägt emissionsbolag,
AB Stockholmsemission, som även tidigare stått Tjänstemannabanken
nära. De omfattande förvärven som så småningom utgjorde en tredjedel av
samtliga lotter i Kopparbergsbanken. En situation som bankens ledning inte var så förtjusta i.

Under våren 1920 vandrade lotter i Kopparbergsbanken över från
Thiel och hans krets till Industriemission i utbyte mot aktier i Industriemission. Liksom Thiel och Stockholmsemission tidigare gjort kunde nu Industriemission genom hot om försäljning till hågad spekulant öva tryck på Kopparbergsbankens utlåning, som dirigerades via Stockholmskontoret alltmer mot Industriemission och Finspongs Metallverk AB som Industriemission kontrollerade. Jourhavande direktör vid det självständiga och expansiva Stockholmskontoret var en brorson till Thiel som också satt i bankens styrelse.

Ekonomisk krasch

Bankens utlåningspolitik väckte på sommaren 1920 Bank- och fondinspektionens skarpa kritik. Med Kopparbergsbankens starka koncentration till Industriemission som stod som mottagare för 3/4 av bankens utlåning och med Industriemissions starka koncentration på Finspongs Metallverk blev därför den framtida utvecklingen av Metallverket av avgörande betydelse för såväl bankens
som emissionsbolagets existens.

År 1922 hamnade Finspongs Metallverk i ekonomiska problem på grund av lågkonjunktur och skatteskulder. Detta medförde även problem för Industriemission och Kopparbergsbanken. Industriemission gick omkull. Banken tvingades till rekonstruktion och Göteborgs Bank förvärvade Koppabergsbankens verksamhet.

Läs mer:

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.