Bankväsendet – Kopparbergs Enskilda Bank

Bank som grundades 1835 i Falun som Stora Kopparbergs läns och bergslags enskilda bank. Banken öppnade snabbt ett antal lokalkontor på olika orter runtomkring i Dalarna.

1858 bytte banken namn till Kopparbergs Enskilda Bank (Kopparbergsbanken). Bankverksamheten var koncentrerad till Dalarna med huvudkontor i Falun. 1908 utgjordes bankens styrelse av Anders Gunnar Samuel Esseen (ordf), Baltzar Vult von Steyern, Jakob Wilhelm Morling, Ernst Oscar Frisell, Albert Öjermark och Arvid Flodström.

Kopparbergs Enskilda Bank var en av de provinsbanker som 1912 grundade Sveriges Privata Centralbank.

Expansion

Banken präglades under första världskriget av kraftig expansion. Den stora mängden medel kunde inte finna avsättning inom bankens naturliga kreditområde — Dalarna. Istället gick det via andra banker till landet i övrigt.

För att vinna insteg på Stockholmsmarknaden och etablera direkt kontakt med huvudstadens finansliv och därmed få lönsammare placeringsmöjligheter, förvärvades på våren 1918 den ganska obetydliga Tjenstemannabanken och banken fick på så sätt ett Stockholmskontor.

Ernest Thiel

Köpet finansierades genom nyemission av lotter i Kopparbergsbanken
En stor del av Tjänstemannabankens lotter jämte åtskilliga lotter
i Kopparbergsbanken förvärvades i samband härmed av ett konsortium
med Ernest Thiel och ett av honom och hans söner ägt emissionsbolag
,
AB Stockholmsemission, som även tidigare stått Tjänstemannabanken
nära. De omfattande förvärven som så småningom utgjorde en tredjedel av
samtliga lotter i Kopparbergsbanken. En situation som bankens ledning inte var så förtjusta i.

Under våren 1920 vandrade aktierna i Kopparbergsbanken över från
Thiel och hans krets till Industriemission i utbyte mot aktier i Industriemission. Liksom Thiel och Stockholmsemission tidigare gjort kunde nu Industriemission genom hot om försäljning till hågad spekulant öva tryck på Kopparbergsbankens utlåning, som dirigerades via Stockholmskontoret alltmer mot Industriemission och Finspongs Metallverk AB som Industriemission kontrollerade. Jourhavande direktör vid det självständiga och expansiva Stockholmskontoret var en brorson till Thiel som också satt i bankens styrelse.

På bolagsstämman 1920 representerade den Thielska
gruppen följande lottinnehav (aktieinnehav):

Industriemission, 3 552
Stockholmsemission, 1 206
Ernest Thiel, 500
Ernest Thiels två söner, 2 000
Sten Thiel (brorson till E. Thiel), 1500
Alvar Thiel (brorson till E. Thiel), 1 500
F. Stjernstedt (E. Thiels juridiske rådgivare) 1 500
Summa, 11 758

Vid 1920 års slut kontrollerade Industriemission AB 13 206 lotter.

Problem och krasch

Bankens utlåningspolitik väckte på sommaren 1920 Bank- och fondinspektionens skarpa kritik. Med Kopparbergsbankens starka koncentration till Industriemission som stod som mottagare för 3/4 av bankens utlåning och med Industriemissions starka koncentration på Finspongs Metallverk blev därför den framtida utvecklingen av Metallverket av avgörande betydelse för såväl bankens
som emissionsbolagets existens.

År 1922 hamnade Finspongs Metallverk i ekonomiska problem på grund av lågkonjunktur och skatteskulder. Detta medförde även problem för Industriemission och Kopparbergsbanken. Industriemission gick omkull. Banken tvingades till rekonstruktion och Göteborgs Bank förvärvade verksamheten.

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.