Bankväsendet – Sveriges Privata Centralbank

Sveriges Privata Centralbank (Centralbanken) grundades 1912 i Stockholm under ledning av Oscar Rydbecks som var dess andre såväl som siste VD. Det var ett försök av 14 provinsbanker att starta en centralbank. Den av Rydbeck ledda Bank AB Norra Sverige var ledande initiativtagare. En av styrelsemedlemmarna i den nya banken var Ivar Kreuger. De övriga bankerna var:

Wermlands Enskilda Bank, Kopparbergs Enskilda Bank, Östergötlands Enskilda Bank, Örebro Enskilda Bank, Norrköpings Enskilda Bank, Uplands Enskilda Bank, Borås Enskilda Bank, Södermanlands Enskilda Bank, Helsinglands Enskilda Bank, Skånska Handelsbanken, Bank AB Södra Sverige, Mälareprovinsernas Bank och Norrlandsbanken.

Syftet med att bilda den nya banken var att frigöra sig från Stockholms Handelsbank. Detta då flera av provinsbankerna var beroende av denna storbank.

Tanken var att den gemensamma banken skulle konkurrera med storstadsbankerna om obligationsemissioner och utlandsaffärer. När den tilltänkte chefen, Erik Samsioe, omkom 1912 blev istället Oscar Rydbeck VD. Utlandsförbindelser byggdes upp och fusioner förhandlades fram. Banken hittade nischer där lönsamma affärer kunde genomföras.

Under 1914 planerade huvudparten av delägarna i banken att gå samman till Sveriges största bank. Planen sköts upp när första världskriget bröt ut och kom aldrig att bli verklighet. Under 1915 kom Centralbanken i stället att delta i organiseringen av bankanknutna emissionsbolag. De var sålunda med om att starta Centralgruppens Emissions AB där Oscar Rydbeck blev styrelseordförande.

Uppköpt

Centralbanken kom genom den expansiva verksamheten att hamna i en besvärlig ställning. Banken konkurrerade med ägarbankerna samtidigt som dessa var föremål för uppköpserbjudanden från storbankerna.

De två största bankerna, Handelsbanken och Skandinaviska Kredit, framförde därför i februari 1917 var sitt erbjudande om fusion. Det slutade med att Skandinaviska Kredit fusionerade med Sveriges Privata Centralbank och att Oscar Rydbeck blev chef för Skandinaviska Kredits stockholmskontor.

Skandinaviska Kredit kom också att år 1918 överta Örebro Enskilda Bank (grundad 1837) och år 1919 också Skånska Handelsbanken. som ju var två av Centralbankens delägare.

Stockholms Handelsbank övertog för sin del Norrlandsbanken år 1917.

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.