Emissionsbolagen – Axel Christiernsson

Firma Axel Christiernsson grundades av Axel Abraham Christiernsson som ett grosshandelsföretag år 1888. I början av 1900-talet blev bolaget troligen delägare i massa- och pappersföretaget Rydö Bruks- och Fabriks AB.

Skogsindustri

1887 byggdes en slipmassefabrik i Rydö med en produktionskapacitet på 600 ton årligen. Rydö Bruks – och Fabriks AB (Rydö Bruk) bildades 1897. Därefter byggdes också ett pappersbruk. Produktionen ökade därefter stabilt i företaget fram till 1906-07 då företaget fick ekonomiska problem. Dessutom bröt det ut en omfattande arbetskonflikt på bruket. Sannolikt var det nu Axel Christiernsson blev delägare i bruket. Under första världskriget lades pappersproduktionen ner och pappersmassan levererades därefter till Hylte bruk.

Hylte Bruks AB bildades 1907 med halmstadsborna Anders Olsson och hans kompanjon Johan Larsson som huvudägare. 1909 startade produktionen som blev mycket lyckosam varvid fabriken byggdes ut kraftigt. 1913 lämnade Anders Olsson bolaget varvid han troligen sålde sina aktier till AB Axel Christiernsson.

1917 förvärvade AB Axel Christiernsson samtliga aktier i Hylte Bruks AB, Rydö bruk & Fabriks AB och Munkedals AB. Munkedals pappersbruk anlades 1871. Därmed blev koncernen en av Sveriges största pappersproducenter. Axel Christiernsson dog 1919 och företaget tycks då ha tagits över av mer riskbenägna ägare.

Troliga delägare i AB Axel Christiernsson var C.G. Johansson, N.J. Larsson, J. Davidson, och Herman Meeths då de förekommer som styrelsemedlemmar i de flesta av företagets dotter och dotterbolag. C.G. Johansson var VD i Axel Christiernssson vars styrelse år 1921 utöver de redan nämnda också hade V.E.O. Petrén som styrelseledamot. Han var styrelseordförande.

Andra investeringar

Förutom de redan nämnda bolagen ägde AB Axel Christiernsson år 1921 också Askersunds Mek. Verkstads AB, AB Forsåkers Fabriker i Mölndak, AB Skånska Oljeslageriet AB i Limhamn, AB Eksjö Mekaniska Verkstad och AB Tranås Mek. Verkstad. De drev även tillverkning av smörjoljor med mera i Stockholm och Huddinge i moderbolaget.

1923-25 bedrevs företagets rörelse under namnet AB Christiernssons bruksintressenter, varefter namnet AB Axel Christiernsson antogs. Under denna tid förvandlades Axel Christiernsson i praktiken till ett emissionsbolag och bedrev den typen av verksamhet.

Företaget styckas

Axel Christiernssons expansion finansierades till stor del med hjälp av Handelsbanken som när Christiernsson hamnade i kris på 1920-talet blev ägare till Hyltebruk, Rydö och Munkedal. AB Axel Christiernsson tycks för sin del ha tagits över av Axel Johnson & Co där Axel Axel Christiernsson själv arbetade mellan 1884 och 1887.

1944 köptes Hyltebruks AB och Rydö Bruk AB från Handelsbanken av AB Papyrus, ett Wallenbergsföretag. Produktionen vid Rydöbruk lades därefter ner 1945.  Papyrus AB är numera en pappersgrossist. Hyltebruk är numera en del av Stora Enso.

Munkedal såldes till familjen Onstad och är numera en del av Arctic Paper vars huvudägare fortfarande är familjen Onstad.

Efter krisen på 1920-talet blev Axel Christiernsson ett företag med inriktning på smörjfetter och smörjoljor. År 1973 förvärvade de företaget Skandinavisk Amerikanska Smörjolje AB som hade verksamhet i Nol norr om Göteborg.

Idag är AB Axel Christiernsson ett företag som tillverkar smörjfetter och ingår i Fairford Holdings. I Nol finns omkring 60 anställda.

Läs mer:

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.