Emissionsbolagen – Centralgruppens Emissions AB

Centralgruppens Emission AB var Skandinaviska Kredits emissionsbolag efter fusionen med Sveriges Privata Centralbank 1917. Det var denna bank, ett samarbete mellan en rad olika banker, som startat Centralgruppens Emissions AB 1915:

Tillsammans med Svenska Emissionsbolaget och Emissionsinsitutet kom Centralgruppens Emissionsbolag att utgöra de dominerande emissionsbolagen, eftersom de hade de största bankerna bakom sig. Den dominerande personen i Centralgruppen var ordföranden Oscar Rydbeck, som samtidigt var verkställande direktör i Sveriges Privata Centralbank.

Centralbanken hade 1913-14 deltagit i en rad trustbildningar. Affärerna var mycket lönsamma för banken, men på grund av lagstiftningens krav på reservfondens storlek för att godkänna aktieförvärv hade Centralbanken varit tvungen att söka samarbetspartners till varje projekt. Det var givetvis lockande för Rydbeck att komma runt detta problem.

På våren 1915 bildades Centralgruppens Emissionsbolag, med Oscar Falkman som verkställande direktör. Grundandet kom i en hektisk tid och bolaget expanderade snabbt aktiekapitalet från 3 miljoner kronor 1915 till 12 miljoner 1917. En större strukturaffär genomfördes i den norrländska skogsindustrin genom bildandet av Ytterstfors-Munksund 1917.

VD Oscar Falkman, med ett förflutet från den ’metallurgiska härvan’, drev på för att Centralgruppen skulle satsa på gruvhanteringen. Intresset riktades dels mot Skelleftefältet, dels mot ett par norska gruvor. Skelleftefältet utvecklades, med många förhinder på vägen, till Boliden och kan räknas till en av Centralgruppens viktigaste insatser i fråga om långsiktigt riskkapital.

Det norska äventyret, däremot, stod emissionsbolaget dyrt. Investeringarna i Sydvaranger 1915 kom man inte ur och Bjørkaasens Gruber, från året efter, blev en fullständig katastrof.

Styrelseordförande i Centralgruppens Emissions AB var Oscar Rydbeck som var VD i Bank AB Norra Sverige och Sveriges Privata Centralbank.

Andra investeringar

Förutom egen emissionsverksamhet så deltog Centralgruppens Emissions AB och Skandinaviska Kredit i finansieringen av Knut Tillbergs och familjen Huldts spekulativa företagsaffärer. Centralgruppens Emissions AB kontrollerade också Riddarhytte AB i Sverige. En lika dålig affär som de norska AS Sydvaranger och Björkaasen Gruber i Norge.

Centralguppens Emissions AB köpte också upp skogsbolag i norr. 1917 köptes Tunadals Ångsåg AB från familjen Jacobsen och 1920 den mark som Mons Trävaru AB ägde (230 000 tunnland) från familjen Wikström.

De uppköpta företagen styckades och såldes. Tunadals mark delades mellan Skönviks AB och Svartvik AB medan Skönvik tog över sågverket medan Mons mark köptes av Enhörning, Sund och Wifstavarf.

I södra Sverige köptes Fiskeby AB upp och efter köpet investerades kraftigt i företaget genom uppköp av tre konkurrerande bolag lokalt i Östergötland med totalt 110 000 tunnland skog.

Flera av de nämnda företagen hamnade i kris under 1920-talet och Centralgruppen avvecklade med tiden verksamheten. Fiskeby hamnade i Torsten Kreugers ägo och även andra företag såldes av.

Ytterstfors-Munksund

Ytterstfors-Munksund bildades 1906 (inte 1917 som det står i ovanstående citat) genom att Ytterstfors Trävaru AB övertog Munksunds Sågverks AB. Drivande då var Egil Unander-Scharin och Norrlandsbanken (då Bank AB Stockholm-Öfre Norrland).

1917 köptes AB Storfors och Baltiska Trävaru AB av Ytterstfors-Munksund AB. Sannolikt var det i denna veva som Centralgruppens Emissions AB kom in i sammanhanget. Något som kan tyckas lite märkligt eftersom Ytterstfors-Munksund egentligen tycks ha tillhört Handelsbankens intressesfär. Handelsbanken övertog Norrlandsbanken år 1917.

Baltiska Trävaru AB var ursprungligen en skapelse av William Olsson som rekonstruerats av Enskilda Banken år 1908. 1925 gick Ytterstfors-Munksund i konkurs.

Boliden

1926 ändrades namnet för Centralgruppens Emissions AB till AB Hereditas. Genom utbyte av aktier i Skellefteå Gruv AB och Västerbottens Gruv AB mot aktier i AB Hereditas blev Skandinaviska Banken innehavare av hela aktiekapitalet i Hereditas.

Centralgruppens Emissions AB hade deltagit i bildandet av Skellefte Gruv AB och Västerbottens Gruv AB, de bolag som vid samgåendet 1931 fick namnet Bolidens AB. Samgåendet skedde efter att Kreuger & Toll övertagit ägandet av AB Hereditas och ett annat emissionsbolag vid namn Öresund som också ägdes av Skandinaviska Banken.

Oscar Rydbeck blev styrelseordförande i Bolidens AB vid bildandet efter att han tidigare varit ordförande sen 1925 i Skellefteå Gruv AB och Västerbottens Gruv AB. Han inträdde även i styrelserna för företagen Grängesberg och Stora Kopparberg på 1920-talet. 1928 blev han också styrelseledamot i Electrolux AB.

Andra källor: Jan Glete, Ägande och industriell omvandling: ägargrupper, skogsindustri, verkstadsindustri 1850-1950, 1987

Läs mer:

Ursprungligen publicerat på Svenssonbloggen 2013.

Ett svar på “Emissionsbolagen – Centralgruppens Emissions AB”

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.