Lundström – Cherry och Provobis

Inlägget är del 10 av 10 i serien Västsvenska finansfamiljer

AB Restaurang Rouletter bildas av Bill Lindwall och Rolf Lundström år 1963. Verksamheten bedrevs främst i södra och mellersta Sverige.1968 slogs företaget ihop med AB Roulett Konsult & Spelautomater som bildats av Per Hamberg och Lars Kling.

1972 fick företaget namnet Cherry. Det företag som då bildades heter idag Provobis Holding AB. Någon gång vi denna tid blev Stena-koncernen delägare. 1973 ändrades spellagstiftningen vilket gynnade Cherryföretagen som kunde expandera kraftigt. De tog snabbt 55 procent av spelautomatmarknaden. Ett år senare tecknade Cherryföretagen avtal med dator- och spelföretaget Atari om distribution av deras produkter i Storbritannien och Skandinavien.

Spelautomater förbjöds 1978 vilket öppnade upp för den illegala marknad där Rade Kotur (RK Company) och personerna bakom Adonbolagen tjänade stora pengar. Ett nytt bolag med nmanet Cherryföretagen AB bildades 1981 och förmodligen bytte moderbolaget namn till Provobis Holding samma år eller något senare. Cherrys förvärvade 1984 ett antal f.d. rörelsedrivande spelbolag som fått lägga ner verksamhet på grund av den nya lagen som kom 1978. Mellan 1986 och 1991 drev bolaget i huvudsak verksamhet i Östeuropa men denna avvecklades därefter och verksamheten fokuserade återigen på Sverige. Stena avvecklade sina intressen i företaget någon gång under denna tid.

På 1990-talet köpte Cherry/Provobis Holding AB hamburgerkedjan Clock, men det blev en förlustbringande verksamhet som avvecklades 1998-99. 1998 ägde Provobis 13 Clock-restauranger men de var alla avvecklade eller sålda i slutet av 1999. Hela restaurnag och hotellverksamheten inklusive Pizza Hut som företaget också ägde såldes år 2000 till Scandic Hotels.

1997 börsnoterades Cherryföretagen och året innan hade Pontus Lindwall, son till Bill Lindwall grundat Net Entertainment AB för att satsa på internetspel. Cherrayföretagen köpte 35% av aktierna år 1998. Kinnevikskoncernen blev också stor ägare i Net Entertainment, men 2000 sålde de sina aktier till Cherry AB varvid Kinnevik blev största ägare i Cherry.

Cherry påbörjade 1999 en expansion på spelmarknaden genom köp av First Casino vilket följdes av en lång rad uppköp, de köpte 2003 in sig i det brittiska spelbolaget Betsson.com, 2004 köpte de rörelserna i Knutsson Casino och Engdahl Casino för att därefter dela upp bolaget i tre affärsområden år 2004, Betsson, Cherry och Net Entertainment. Net Entertainment erhöll samma år en spellicens på Malta. 2005 köptes alla aktier i Betsson.com från Fredrik Sidfalk och Henrik Bergquist. 1999 tecknade bolaget också ett samarbetsavtal med AB Svenska Spel avseende värdeautomater.

2006 bytte moderbolaget namn från Cherryföretagen till Betsson. Affärsområdet Cherry blev bolaget Cherryföretagen AB och börsnoterades med samma aktieägare som Betsson. Året efter börsnoteras Net Entertainment AB på samma vis. Från 2010 expanderade bolaget i Asien, 2011 köptes konkurrenten Betsafe AB, 2012 Nordic Gaming Group, 2013 Automaten-varumärkena, SverigeAutomaten, NorgesAutomaten och DanmarksAutomaten och 2014 de nederländska varumärkena Oranje Casino och Kroon Casino. Företagen som ägde Automat-varumärkena köptes dock up av Cherry AB redan 2010 som var det bolag som sålde varumärkena till Betsson.

Betsson har idag 1 600 anställda och dotterbolag i en rad skatteparadis såväl som utvecklingsbolag i Asien. Ägare i bolaget är familjen Hamberg med
3,7% av aktiekapitalet och 18,0% av rösterna, familjen Knutsson med 4,8% respektive 10,7%, familjen Lundström via Provobis med 3,1% och 9,6%, Lars Kling med 1,6% och 8,2% samt familjen Lindwall med 2,1% och 6,5%. Dessutom finns det en rad institutionella aktieägare med mindre andelar samt troligen en del förvaltarregistrerade aktier (registrerade på förvaltaren av aktierna och inte på de personer som är ägare, vanligt då ägandet finns i blag i skatteparadis).

2009 förvärvades Astral Marine Services med spel på färjor i Engelska kanalen, Nordsjön och Irländska sjön och Joker Casino vilket innebar att Cherryföretagen stärkte sin position som marknadsledande inom restaurangcasino i Sverige. 2010 köptes Automatgruppen AB och 2011 lanserades CherryAffilates.com. 2012 ändrades namnet på Cherryföretagen AB till Cherry AB, Euroslots.com lanserades och affärsområdet Maritimt spel såldes. Expansionen har fortsatt därefter:

Cherry AB verkar idag inte ha samma ägare som Betsson AB. Bolaget har 250 anställda.

Även Net Entertainment har fortsatt expandera och levererar spelsystem till allt fler kunder och länder. Moderbolaget ligger i skatteparadiset Malta och huvudägare är Per Hamberg med 6,3% av kapitalet och 19,7% av rösterna, Rolf Lindström 6,5% och 14,3%, Michael Knutsson med 6,9% och 13,0%, Berit Lindwall med 1,8 och 6,8% och Lars Kling med 2,1% och 4,3%. En stor del av aktierna är förvaltarregistrerade (ett sätt att dölja vem som verkligen äger dem) och det finns många institutionella delägare med mindre andelar. Net Entertainment har cirka 700 anställda.

Förutom ägandet i Net Entertainment och Betsson äger Rolf Lundström fortfarande Provobis Holding AB som idag främst har intressen i konstbranschen med olik gallerier, Göteborgs auktionsverk men även företag som Kamerareportage, AB Göteborgs Kreditkassa med flera och ägarintressen i medieindustrin, däribland GP numera. Antalet anställda är cirka 40. Rolf Lundströms son Rolf Christoffer Lundström äger för sin del RCL Holding AB med 130 anställda och intressen i hotell och restauranger såsom Harrys Pubar AB men även i Göteborgs Pantbank AB.

Rolf Christoffer Lundström sitter också i styrelserna för Scandic Hotels Group AB och Rasta Sverige AB liksom i finansbolaget Collector AB tillsammans med fastighetsmagnater som Erik Selin och Stig Stefan Gunnarsson, Collectors grundare Lena Gunilla Apler med flera.Rolf Lundström sitter i styrelsen för fastighetsbolaget Svolder AB. Rolf Lundström och Provobis är kontrollerande ägare i Svolder AB med 29,5% av rösterna. I Scandic Hotels Groups AB är Rolf Lindström näst störste ägare med 8,75. Bolaget kontrolleras dock av ett Wallenbergkontrollerat riskkapitalbolag, EQT, och riskkapitalbolaget Accent, som tillsammans har 40,8% av aktier och röster vi en kedja av bolag i skatteparadis som Luxemburg och Guernsey. Scandic Hotels har 9 900 anställda.

Familjerna bakom Net Entertainment och Betsson äger också företaget Angler Gaming, också det på Malta men ilikhet med Net Entertainment börsnoterat i Sverige

Det totala antalet anställda i företag som Rolf Lundström med familj kan sägas kontrollera eller delvis kontrollera är ungefär 2 400.

Rolf Lundström är en av de svenskar som förekommer i Panamapappren.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

About these ads

Hans Bergström

Inlägget är del 11 av 11 i serien Privatiseringsoligarkerna

Hans Bergström är chefredaktören som propagerade för privatskolor samtidigt som han tjänade pengar på privatiseringen. Redaktören som blev en välfärdsoligark. Det var det i stort sett  ingen som visste när han skrev och bestämde i och över den stora morgontidningen, DN. När han försökte gynna sina egna (egentligen hans frus) ekonomiska intressen trodde folk att han bara skrev av ideologisk övertygelse. Sådant agerande kallas att föra folk bakom ljuset och är djup oärligt.

Hans Bergström har en bakgrund i Folkpartiets ungdomsförbund och blev lite mer känd för en bredare allmänhet när han blev chefredaktör för Dagens Nyheter (DN) år 1995. I tidningen förde han en hård skolpolitisk kampanj mot den socialdemokratiska skolpolitiken och för privatskolor. I den kampanjen lierade han sig med Jan Björklund som senare skulle bli Folkpartiets ledande skolpolitiker och utbildningsminister. Hans Bergström drev samma skolpolitik på ledarplats som Jan Björklund presenterade på debattplats och i andra utspel. Kort sammanfattat hävdade Bergström att den svenska kommunala skolan var i totalkris och det enda som var positivt var privatskolorna. Något som var ren lögn:

Bergströms kritik av den socialdemokratiska skolpolitiken fördes fram utan tillstymmelse till underlag eller någon forskning som stödde hans uppfattningar. Det berodde på att alla fakta visade på motsatsen. Det svenska skolsystemet, med dess brister, var ett av de bästa i världen vid denna tid.
Under Bergströms tid på DN vittnade flera skoldebattörer och skolforskare om att det var omöjligt att få in artiklar som bemötte Bergströms och Björklunds inlägg. Dagens Nyheter blev en ensidig megafon för Björklunds utbildningspolitik, hävdade kritikerna. En diskussion och en kritik som mynnade ut i en doktorsavhandling av Matilda Wiklund.
[…]
Att Dagens Nyheter och Folkpartiets ledning hade mycket goda kontakter under Hans Bergströms tid som chefredaktör har även framkommit på andra sätt. Inför valet 2002 hävdade Erik Fichtelius att Dagens Nyheter hade läckt en Temomätning till Folkpartiet inför den avslutande partiledardebatten i SVT. Men det förnekades av Dagens Nyheter.
[…]
I boken ”Kommunaliseringen av skolan, vem vann egentligen?”, utgiven på Ekerlids förlag i samarbete med Lärarnas Riksförbund, beskriver Hans Bergström hur han gick över till friskole- branschen. Han blev kontaktad av en kvinnlig friskoleägare som behövde hjälp av media för att driva sina frågor gentemot Skolverket. Friskolan gav eleverna betygsliknande skriftliga omdömen från och med årskurs sex. Eftersom det inte var tillåtet hade skolan fått Skolverket på sig. Och naturligtvis stödde Hans Berg- ström detta initiativ från en av friskolebranschens företrädare.
[…]
Kvinnan var Barbara Bergström och hon är numera gift med Hans Bergström. Barbara Bergström hade startat en fristående grundskola redan 1993 och eftersom det fungerade bra hade hon utökat verksamheten. Hans Bergström beskriver i boken Kommunaliseringen av skolan hur det gick till.

I nära samarbete med Folkpartiet och Jan Björklund utnyttjade Hans Bergstro?m konsekvent den mycket starka position som Dagens Nyheter har för att som opinionsbildare gynna privatskoleföretagen, ett av dem ägt av en kvinna han inledde ett förhållande med och sen gifte sig med. Trots att han själva blev en del av privatskolebranschen fortsatte han att propagera för privatskolor och mot gemensamt ägda skolor men till slut blev han tvungen att sluta som chefredaktör. Det var år 2003.

Idag är han bland annat ledare för Internationella engelska skolans Advisory Board medan frun är ordförande i styrelsen. Hans Bergström och Barbara Bergström har idag utvandrat till USA. Barbara och Hans Bergströms skolföretag, Internationella engelska skolan, utvecklades med rekordfart under 2000-talet. På 10 år växte företaget till 23 skolor (idag är antalet skolor 22 stycken) med drygt 15 000 elever runt hela Sverige. I dag är företaget en av de största privata skolkoncernerna i Sverige. Under 2012 tjänade Barbara Bergström 691 miljoner kronor när hon sålde större delen av sin skolkoncern till amerikanska riskkapitalister,

TA Associates som idag äger Internationella engelska skolan är ett US-amerikanskt riskkapitalbolag som grundades 1968 och har sitt huvudkontor i Boston. Bolaget rankades på plats 45 av de största riskkapitalbolagen i världen 2012 och uppgavs då ha över 18 miljarder dollar (120 miljarder kronor) i tillgångar. Investerare i bolagets fonder är andra finansiella institutioner, storföretag, pensionsfonder och andra sorters stiftelser.

Media: SVD1, 2, 3, 4, DN, SR, ArbB,

Ursprungligen publicerat på Svensson-bloggen 2014.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,, , , , , , ,, ,

Bonniers makt – familjen

Inlägget är del 8 av 8 i serien Bonnier

Bonnierkoncernen är ett av de största icke-börsnoterade och familjeägda svenska företagen. Andra stora är Axel Johnson AB och IKEA (fast det är ju egentligen ett nederländskt företag). Mediekoncernen Bonniersoperativa moderbolag är Bonnier AB, ett företag med 10 200 anställda totalt. Ägare till det företaget är Bonnier Holding AB med 12 anställda och ägare till det företaget är i sin tur Albert Bonnier AB. Firman kallad enligt de böcker som skrivits om familjen Bonnier.

Albert Bonnier AB har ett par andra dotterbolag än Bonnier Holding AB med Bonnier AB. Bonnier Fastigheter AB och AB Boninvest. Bonnier Holding har för sin del också ett antal dotterbolag, såsom Bonnier Konsthall AB, Bonnier Skog AB och ett antal utländska dotterbolag i Polen, Tyskland och Nederländerna. Hela koncernen med Albert Bonnier AB i toppen har cirka 14 000 anställda.

Albert Bonnier AB har, enligt Bernt Hermeles bok Firman Bonnier, 76 delägare, alla tillhörande familjen Bonnier, men ibland med andra efternamn. Det senare är inte så vanligt eftersom ägande i familjeföretaget i tidigare generationer enbart övertogs av manliga arvingar. Först i och med senare år har även kvinnliga arvingar blivit delägare. Utomäktenskapliga barn, vilket det finns en del av i släkten Bonnier, har dock hållits utanför ägandet. Detta har lösts genom att ägandet i företaget överförts till utvalda barn genom gåvor långt innan dödsfall och arvsskiften. På så sätt har exempelvis Lukas Bonniers utomäktenskapliga dotter Anna Toss inte något ägande i Albert Bonnier AB.

De största ägarna i Albert Bonnier AB (namn, ägarandel, samlad utdelning 2000 – 2011):

Pontus Bonnier m. barn, 12,7 %, 162 M SEK
Karl Otto Bonnier m. barn, 10,8 %, 137 M SEK
Eva Bonnier m. barn, 10,8 %, 137 M SEK
Åke Bonnier m. barn, 10,8 %, 137 M SEK
Jeanette Bonnier, 10 %, 127 M SEK
Charlotte Bonnier m. barn, 10 %, 127 M SEK
Karl-Adam Bonnier m. barn, 3,7 %, 47 M SEK
Jonas Bonnier m. barn, 3,2 %, 41 M SEK
Hans-Jacob Bonnier m. barn, 3 %, 38 M SEK
Carl-Johan Bonnier m. barn, 3 %, 38 M SEK
Albert Bonnier m. barn, 3 %, 38 M SEK
Malena Bonnier, 3 %, 38 M SEK

De fyra förstnämnda ägarna är barn till Gerard Bonnier (1917-1987). Att Pontus Bonnier äger en större andel aktier än de andra beror på att han köpt upp aktier från familjemedlemmar som sålt aktier. Samtliga utom prästen Åke Bonnier är aktiva i släktföretaget. Pontus Bonnier är vice styrelseordförande i Bonnier AB, VD för AB Boninvest och VD för Bonniers Konsthall AB och sitter i styrelsen för ”Firman”, Albert Bonnier AB. Eva Bonnier är bokförläggare på Albert Bonniers förlag samt styrelsemedlem i Firman och Karl-Otto Bonnier var tidigare styrelseordförande i Albert Bonniers förlag och är bokförläggare därstädes. Han är styrelsemedlem i Firman. Åke Bonniers aktieaffärer och mellanhavanden med firman sköts av brodern Pontus Bonnier. Pontus Bonnier var också ansvarig för att familjen Bonnier förlorade en massa miljoner i finans- och fastighetskraschen vid 1990-talets början genom engagemanget i finansbolaget Nyckeln.

Jeanette Bonnier och Charlotte Bonnier är döttrar till Albert Bonnier Jr (1907-1989). Karl-Adam Bonnier är en yngre bror till Albert Bonnier Jr och deras far var Tor Bonnier (1883-1976). Tor Bonnier var bror till Gerard Bonniers far Åke Bonnier (1886-1979). Gerard Bonnier och Albert Bonnier Jr var följaktligen kusiner. Charlotte Bonniers son Marcus Forsell (äger personligen 1,7 %) ärstyrelseledamot i Firman (Albert Bonnier AB). Jeanette Bonnier har arbetat som journalist i koncernen,sitter i styrelsen för Bonnier AB och var en period gift med Jörn Donner. Hon har inga arvingar då hennes enda dotter dog i en trafikolycka år 1985, 20 år gammal. Simon Bonnier, son till Tor Bonnier, har en dotter, Betty Bonnier Erhag (äger tillsammans med sina sykon 2,1 %) som sitter som suppleant i styrelsen för Firman. Även Karl-Adam Bonniers son, Tor Bonnier, sitter i Firmans styrelse som suppleant. Tidigare styrelsemedlemmar, som Jeanette Bonnier, Charlotte Bonnier, Simon Bonnier och Karl-Adam Bonnier har rätt att vara med på styrelsemöten i Firman (Albert Bonnier AB).

Jonas Bonnier är son till Lukas Bonnier (1922-2006) som i sin tur var bror till Albert Bonnier Jr. Hans syskon har till viss del sålt sina aktier i släktföretaget. Jan Bonnier och Peder Bonnier sålde allt de ägde, men den sistnämnde har senare köpt tillbaka en del. Jonas Bonnier är författare och var fram till i år VD för Bonnier AB. Han är styrelsesuppleant i Firman och medan hans bror Daniel Bonnier (äger 2,5 % av firman) är ordinarie ledamot. De flesta i syskonskaran bor utomlands eller är skrivna utomlands. Daniel Bonnier har en pågående tvist med Skatteverket om var han ska vara skriven, i Sverige eller Schweiz.

Hans-Jacob Bonnier, Carl-Johan Bonnier, Albert Bonnier och Malena Bonnier är barn till Johan Bonnier (1917-2001), ytterligare en son till Tor Bonnier. De fyra nämnda syskonen har ytterligare två syskon, Dan Bonnier och Gaga Bonnier. Carl-Johan Bonnier är styrelseordförande i Albert Bonnier AB (Firman) och i Bonnier AB. Han var VD i det sistnämnda företaget intill 1998. Albert Bonnier är verksam som förläggare i förlaget Bonnier Fakta och styrelsesuppleant i Firman. I Firman är ävenHans-Jacob Bonnier styrelsemedlem. Dan Bonniers dotter Martina Bonnier (tillsammans med far och bror David Bonnier äger hon 2,1 %) är suppleant i Firmans styrelse. Martina Bonnier är gift med Sverker Thufvesson, chef för Lancelot Asset Management.

Styrelse i Albert Bonnier AB

Bonnier, Carl Johan (f. 1951), Ordinarie ledamot, Styrelseordförande
Bonnier, Daniel, Ordinarie ledamot, Bosatt utomlands inom EES
Bonnier, Eva Elisabeth (f. 1945), Ordinarie ledamot
Bonnier, Filip Karl Otto (f. 1943), Ordinarie ledamot
Bonnier, Gerard Åke Pontus (f. 1954), Ordinarie ledamot
Bonnier, Hans-Jacob (f. 1948), Ordinarie ledamot
Forsell, Albert Marcus Ante (f. 1957), Ordinarie ledamot
Bonnier Erhag, Betty Johanna (f. 1961), Suppleant
Bonnier, Albert (f. 1954), Suppleant
Bonnier, Anna Martina (f. 1966), Suppleant
Bonnier, Tor Gabriel (f. 1966), Suppleant
Bonnier, Tor Jonas Gunnar (f. 1963), Suppleant

Tor Bonnier och Åke Bonnier hade ytterligare 4 syskon. Två systrar, Elin Bonnier (gift Larsson, 1884-1980) och Greta Bonnier (gift Berg, 1887-1976) och två bröder, Gert Bonnier (1890-1961) och Kaj Bonnier (1901-70). Gert Bonnier frånsade sig ägarskap i familjeföretaget genom att välja en annan karriär och döttrarna fick inga andelar. Racerföraren Joakim Bonnier (1930-72) var son till Gert Bonnier och den yngling som var inblandad i en uppmärksammad misshandel för ett antal år sen är en ättling till denna gren av familjen. En gren som alltså inte är så rik.

I sammanhanget kan det också konstateras av ättlingarna till Greta Bonnier och Elin Bonnier, som alltså inte fick del i släktföretaget, ofta är eller varit verksamma i bokbranschen, som författare eller journalister. Exempelvis Helene Andrae, Maria Bergom Larsson, Cissi Elwin Frenkel, Hanna Håkansson, Tobias Berggren och Johan Berggren.

VD i Albert Bonnier AB (Firman) är Erik Ingemar Haegerstrand och i styrelsen för det viktigaste verksamhetsbolaget, Bonnier AB, sitter förutom familjemedlemmar också en person som kan betraktas som makthavare i Bonnierkoncernen, Bengt Braun. Det finns alltså inte speciellt många med ekonomisk makt i Bonnierkoncernen som inte är släktmedlemmar.

Flera familjemedlemmar förekommer alltid på listor över Sveriges rikaste personer, exempelvis Jeanette Bonnier, Åke Bonnier, Pontus Bonnier, Karl Otto Bonnier, Charlotte Bonnier och Eva Bonnier. Vilket är lika med de största ägarna i släktföretaget.

Läs också:

  1. Bonniers – mediefamiljen nummer 1
  2. Dynastier – familjen Bonnier
  3. Bonniers – nästan synonymt med media i Sverige
  4. Spekulanterna – Karl-Adam Bonnier
  5. Strand Kapitalförvaltning AB – Salén, Wehtje, Bonnier
  6. Bonnierkoncernens hot mot yttrandefriheten
  7. Hult och EF Education
  8. Hult – egentligen en Bonnier?

Läs mer: DM1, 2, 3AB1, 2KT1, 2, Dagen, Resumé, DN, Leopard, AB, GP, SVD, HD1, 2SR, Fokus,Skånskan, NSK, LT, LM, Sydsvenskan, Fria, KB, ArbB, Hermele, NSD, Kulturen, EX1, 2Weyler,Corren, Anna Toss, DT, DPS, Sofia Hallberg, RT, UB, SVT,

Andra källor:
Bernt Hermele, Firman Bonniers, 2013
Björn af Kleen, Lucke & Lull, 2013
Göran Hägg, Svenska förmögenheter, 2013

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,, , , , , ,, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,, , , , , ,

Ursprungligen publicerat på Svensson-bloggen 2013.

Hjörnes – västsveriges mediakungar

Inlägget är del 3 av 3 i serien Hjörne

Familjen Hjörne har i flera generationer ägtoch drivit tidningen Göteborgs-Posten. En av Sveriges största tidningar och totalt dominerande i Göteborg så länge jag har levt. Även på den tiden det fanns andra tidningar i staden. Idag finns bara GP, som förmodligen är Sveriges största socialliberala tidning. De tidningar som är större är ju enbart nyliberala DN, skräptidningarna Aftonbladet och Expressen och gratistidningen Metro.

Hjörnes har en lika stark position inom västsveriges medieindustri som Bonniers har i Sveriges. Dominansen på den lokala tidningsmarknaden i Västsverige och Göteborg är starkare än Bonniers dominans i Malmö och södra Skåne. De tidningar som familjen Hjörnes koncern Stampen äger är, förutom GP, också Strömstads Tidning, Bohusläningen, TTELA, Hallands Nyheter och Hallandsposten i Mediabolaget Västkusten, i företaget Promedia ingår VLT, Nerikes Allehanda, Motala & Vadstena Tidning, Karlskoga-Kuriren, Arboga Tidning, Avesta Tidning, Bärgslagsbladet, Fagersta-Posten, Lidingö Tidning, Länstidningen Södertälje, Norrtelje tidning, Nynäshamns-Posten, Sala Allehanda, Täby Danderyd Tidning och Vallentuna Steget. Den totala vardagsupplagan för koncernens tidningar är cirka 575 000.

I Stockholmsområdet äger koncernen också nästan 40 gratistidningar/reklamblad och man är i Västsverige delägare i Ortstidningar i Väst, som ger ut Kungsbacka-Posten, Kungälvs-Posten och ST-tidningen. Upplagan för OTV:s tidningar är cirka 20 000.

Stampen-koncernen är också ägare till Sveriges och Nordens största tryckeriföretag, VTAB, med stora kunder även inom andra mediagrupper, som SVD (Schibsted), DN och DI (Bonniers) och Metro (Stenbeck). Man trycker även en mängd gratistidningar samt exempelvis vänstertidningen Internationalen och den socialdemokratiska Aktuellt i Politiken.

Man äger också 50% av radionätverket RixFM via Svensk Radioutveckling (SRU) ,(Stenbecks MTG äger de andra 50), men har inga intressen i TV-branschen förutom att RixFM samarbetar med MTG:s TV-kanaler. På internet/online äger Stampen bland annat sajter som Svenska Fans, Bröllopstorget, Familjeliv ochOdla.nu. Man äger också ett antal av RixFM:s lokala stationer, däribland Örebro och Västerås genom Promedia.

I styrelsen för familjeföretaget sitter tre generationer ur familjen Hjörne, Lars Hjörne, Peter Hjörne och Josefin Hjörne Meyer. Lars Hjörne är gift med Pehr G Gyllenhammars (tidigare Volvochef) syster.

Läs mer: Journalisten1, DI, Handelskammaren, DD1, DD2, SVD1, SVD2, Desken,SVD3, ETC1, Journalisten2, Tromb, MV, ETC2, AB, SKD, RTVV, PM, MV2, LT,DPS, Journalisten3, Newsdesk1, NA, DM1, Newsdesk2, HN, Resumé,Resumé2, DM2,

Ursprungligen publicerat på Svensson-bloggen 2008.

Intressant?
Andra bloggar om: , , , ,, , , , ,, , , , ,, , , , , , , , ,, , , ,, , , , ,

Dynastin Hjörne

Inlägget är del 2 av 3 i serien Hjörne

Peter Hjörne, som för närvarande finns i ledningen för familjeföretaget är den tredje generationen Hjörne i ledningen för Göteborgs-Posten. Idag är Hjörnes familjeföretag det näst största tidningsföretaget i Sverige efter Bonniers. Det är förmodligen det tredje största mediekoncernen efter Bonniers och Stenbeck. Men ursprunget och centrum för familjens företagsbygge är Göteborgs-Posten. Den enda morgontidningen i Göteborg och långt innan den blev den enda var det den totalt dominerande. Hjörne hör inte till de familjer som nämns i CH Hermanssons 60-tals bok om de 15 familjerna.

Göteborgs-Posten startades år 1859 (det hade funnits en föregånagre med samma namn) av bokhandlaren David Felix Bonnier (1822-1881), bror till Albert Bonnier (1820-1900), grundaren av det företag vi idag känner som Bonniers. 1904 sålde denne tidningen och nån gång på 1926 kom tidningen i Harry Hjörnes ägo. Därefter har den ägts av familjen Hjörne och letts av hans son Lars Hjörne (1929-) och sonsonen Peter Hjörne (1952- ) som har påbörjat inskolningen av den fjärde generationen Hjörne.

Harry Hjörne som ledde tidningen under lång tid betraktades av många som protysk och pro-nazist under andra världskriget. Därvidlag var han en kontrast genemot Götebrosg andre store tidningsman på den tiden, Handelstidningens Torgny Segerstedt

Lars Hjörne var gift med en syster till Pehr G. Gyllenhammar, Anne och hon är mor till Peter Hjörne samt författaren Marika Cobbold-Hjörne. Om Lars Hjörnes tid som chef för Göteborgs största tidning, samtidigt som svågern var chef för stadens största företag har Anderz Harning skrivit en mustig och kritisk roman,Tidningslorden.

Idag heter moderbolaget i Hjörnes koncern Stampen och i tidningen Tromb låter det så här när dess VD Thomas Brunegård intervjuas:

Från att bara äga Göteborgs-Posten och Göteborgs-Tidningen när Peter Hjörne tog över från sin far Lars Hjörne 1988 har man nu erövrat hela Västsverige och stora delar av mellan- och norra Sverige. Bara en tidning är i dagsläget helägd av Stampen, nämligen Göteborgs-Posten. Resten är ägda genom ett intrikat system av dotterbolag och andra samarbeten och nätverk.

– Vi äger 27 tidningar, varav fyra där vi bara är delägare men där ett avtal gör att vi går mot ett större ägande på sikt. Genom olika allianser har vi sedan totalt cirka 50 tidningar i vårt nätverk, berättar Tomas Brunegård, vd och koncernchef för Stampen-gruppen med säte vid just Stampen i centrala Göteborg.

Genom den rad uppköp och sammanslagningar som startade när Peter Hjörne tog över familjeföretaget har man nu i praktiken mediemonopol i fler olika svenska regioner , varav Västsverige är en största och viktigaste.

Josefin Hjörne Meyer är den fjärde generationen i familjen Hjörne som tagit plats i GP:s styrelse och så här sa hon i DI om detta år 2007:

”Trots min ålder har jag hunnit samla på mig en hel del kunskap, och jag ser alltid till att ta reda på det jag behöver veta. Samtidigt finns det många fördelar med att vara yngre. Jag rör mig i en helt annan värld än mina äldre kolleger och jag kan bidra med perspektiv som de saknar. Det är väldigt viktigt att hela tiden se framåt och inte fastna i det gamla. Särskilt i den här branschen”, säger Josefin Hjörne.

Om reklamskatten sänks eller avskaffas är familjen Hjörnes företag bland de stora vinnarna på det, som varande en av landets största tidningskoncerner.

Bland de tidningar som familjen Hjörne kontrollerar märks förutom Göteborgs-Posten:

Bohusläningen – www.bohuslaningen.se
Hallands Nyheter – www.hn.se
Hallandsposten – www.hallandsposten.se
TTELA – www.ttela.se

Nerikes Allehanda – www.na.se
Motala&Vadstena Tidning – www.motalatidning.se
Karlskoga-Kuriren – www.karlskoga-kuriren.se
Arboga Tidning – www.ingress.se
Avesta Tidning – www.ingress.se
Bärgslagsbladet – www.ingress.se
Fagersta-Posten – www.ingress.se
Ingress Media AB – www.ingress.se
Lidingö Tidning – www.lt.nu
Länstidningen Södertälje AB – www.lt.se
Norrtelje Tidning AB – www.norrteljetidning.se
Nynäshamns-Posten – www.nhp.se
Sala Allehanda – www.ingress.se
Täby Danderyd Tidning – www.tabydanderyd.se
VLT – www.vlt.se

Webbsajten Svenskafans är också en av Stampens tillgångar.

Läs mer: GP1, Affärsvärlden, Medievärlden, SVD,

Ursprungligen publicerat på Svensson-bloggen 2008.

Andra bloggar om: , , , , , ,, , , , , , , , ,