Adam Backström

Adam Backström var en fastighetsspekulant på 1970-talet. Hans affärer var lagliga, men syftade till att tjäna stora pengar på att spekulera i stigande fastighetsvärden genom snabba affärer med olika fastigheter. Det hela betraktades med skepsis och hans och hans gelikars affärer blev orsak till ny lagstiftning, den så kallade lex Backström, med syfte att förhindra oseriösa (dvs bl.a. spekulativa) fastighetsköpare.

Adam Backström opererade främst med sitt bolag Presidium och åren 1972-73 var han en av de största ägarna i Skaraborgsbanken såväl som i fastighetsbolaget Credo, ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen vid tillfället. Spekulationsaffärerna i fastigheter möjliggjordes genom att hyresregleringen gradvis togs bort under 1970-talet. Eftersom makthavarna i Sverige inte ville ha den typen av spekulation som blev resultatet så infördes dock den nya lagen, Förvärvslagen (lex Backström) år 1976:

De snabba affärerna ansågs missgynna hyresgästerna genom att förvaltningen av husen eftersattes eller i vissa fall helt uteblev. Myndigheterna stiftade därför lagen (1975:1132), även kallad ”lex Backström” som också kallats ”lex John-Olle”, som bland annat tar upp regler vid förvärv av hyresfastighet. Lagen som trädde i kraft 1976 gäller även överlåtelser av aktier och andelar i bolag vars tillgångar huvudsakligen utgörs av hyresfastigheter. Enligt denna lag kan konsekvenserna av en försummad anmälan till kommunen bli svåra. (Wikipedia)

Adam Backström köpte i slutändan även två andra omtalade fastighetsklippares bolag, Mälardrott som innan köpet ägdes av Hans Brauner (förmodligen den nuvarande moderate politikern i Solna) och Hans Åkerlund. Därefter sålde Backström Mälardrott till AB Svenska Bostäder och flyttade sedan till USA. En av Adam Backströms rådgivare var den senare så omhuldade finansmannen Johan Björkman.

Den nya lagstiftningen, utan hyresreglering, och spekulation från enskilda privata fastighetsägare motarbetades kom enligt Jan Jörnmark att leda till en utveckling där bostadsrätten gynnades som bostadsform. Tiden för Backström och liknande spekulanter var i praktiken över när Lex Backström trädde i kraft 1976. Det var dock istället tid för en annan typ av spekulation och de uppblåsta priserna ledde till en fastighetsbubbla som brast med bankkris och flera fallerande fastighetsföretag som resultat.

Läs mer: DN, GP, Sydsvenskan, Yimby Uppsala, SVT, Arkitektur, Yimby Gbg,

Andra källor:
Gustaf Olivecrona, Spekulanterna, 1984

Urpsrungligen publicerat på Svensson-bloggen 2009.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,, , , , , ,,

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.