Finansgrupperna – Handelsbanken

Under större delen av 1900-talet har ägandet i den svenska industrin diominerats av familjen Wallenberg och dess olika investmentbolag samt en direktörskontrollerad ägargrupp kring Handelsbanken, investmentbolaget Industrivärden och skogsföretaget SCA. Genom personalstiftelser och korsägande har makten kunnat hållas inom gruppen.

Sen en 10-15 år tillbaka har denna situation utmanats av familjen Lundberg som numera kan sägas kontrollera AB Industrivärden ihop med Handelsbanken. genom detta så delkontrollerar de också de företag som Industrivärden äger eller kontrollerar. Familjen Lundberg har också skaffat sig inflytande i Handelsbanken och numera kontrolleras banken av familjen Lundberg ihop med personalen.

Handelsbanken och Industrivärden

I Handelsbanken innehar AB Industrivärden 10,9% av kapital och röster, LE Lundbergföretagen 4,3% och Handelsbankens anställda via Stiftelsen Oktogonen, J. Wallanders & T. Hedelius stiftelse och T. Browaldhs stiftelse 10,1%. Handelsbanken kan anses som kontrollerat av personalen via direktörerna tillsammans med klanen Lundberg. Dessa två finansgrupper kan också anses kontrollera Industrivärden, SCA, Essity, Sandvik, Skanska och Volvo.

I AB Industrivärden äger Handelsbanken via Handelsbankens Pensionsstiftelse, Jan Wallanders och Tom Hedelius Stiftelse och Handelsbankens Pensionskassa 7,4% av kapitalet och 11,6% av rösterna i Industrivärden. Fredrik Lundberg med familj kontrollerar 5,1% av kapitalet och 5,0% av rösterna i AB Industrivärden. Via LE Lundbergföretagen AB kontrollerar de ytterligare 19,0% av kapitalet och 25% av rösterna i i AB Industrivärden. Totalt 24,1% av kapitalet och 30,0% av rösterna.

Handelsbankens makt i Industrivärden har minskat mycket kraftigt och det kan argumenteras för att familjen Lundberg har egen kontroll över Industrivärden och därmed också över Handelsbanken som i så falla inte längre är att anse som ett personalkontrollerat företag.

Industriföretag

AB Industrivärden kontrollerar för sin del 8,8% av kapitalet och 27,8% av rösterna i AB Volvo och är att anse som kontrollerande ägare även om Geely Holding kontrollerar 8,2% av kapitalet och 16% av rösterna. I Svenska Cellulosa AB SCA kontrollerar Industrivärden 10,3% av kapitalet och 29,3% av rösternai Essity AB 10,2% respektive 29,6%, i Sandvik AB 13,6% av kapital och röster samtidigt som LE Lundbergföretagen har 2,8%, i Skanska AB 7,7% av kapitalet respektive 24,5% av rösterna samtidigt som LE Lundbergföretagen innehar 5,9% respektive 13,2%,

I Ericsson är AB Industrivärden kontrollerande ägare (15,1% av rösterna) tillsammans med finansklanen Wallenberg som genom AB Investor kontrollerar 23,79% av rösterna.

Antal anställda i företag som delvis kontrolleras av Handelsbankens personal
  • Svenska Handelsbanken AB, 12 500
Antal anställda i bolag kontrollerade av Industrivärden
  • AB Volvo, 100 000
  • Svenska Cellulosa AB SCA, 4 200
  • Essity AB, 46 000
  • Skanska AB, 32 500
  • Sandvik AB, 37 000
Antal anställda i bolag delvis kontrollerade av Industrivärden
  • Ericsson, 101 000

Total finns det cirka 330 000 anställda i företag som delvis kontrolleras av Handelsbankens personal.

Makthavare utan knytning till familjen Lundberg utan bara till Handelsbanken
  • Per Boman, styrelseordf. i Handelsbanken, Svenska Cellulosa AB SCA och Essity AB, vice ordförande i AB Industrivärden samt ledamot i Skanska AB.
  • Bengt Kjell, styrelseledamot i Industrvärden, vice styrelseordförande i Indutrade, Pandox och Logistea.

Nästa gång jag uppdaterar informationen om svenska finansfamiljer och finansgrupper kommer Handelsbanken med stor sannolikhet inte längre att finnas som en egen ägargruppering.

Läs mer:

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.