Finansgrupperna – Dunker

Dunkergruppen är en svensk finansgrupp som utgörs av ett antal stiftelser som grundades av Henry Dunker som kallades gummikungen. Idag är det en finansgrupp som styrs av en grupp direktörer. Det finns tre stiftelser, Stiftelsen Henry och Gerda Dunkers Donationsfond Nr 1, Stiftelsen Henry och Gerda Dunkers Donationsfond Nr 2 och Henry och Gerda Dunkers stiftelse.

Henry och Gerda Dunkers Donationsfond Nr 1

Henry och Gerda Dunkers Donationsfond Nr 1 administreras och förvaltas av Helsingborgs stad. Huvudsaklig del av avkastningen ska disponeras för något självständigt för Helsingborgs stad gagneligt ändamål. Alternativt till stadens förskönande eller för underhåll av eller för utvidgning av sådant som tidigare åstadkommits genom avkastning från fonden.

Henry och Gerda Dunkers Donationsfond Nr 2

Styrelsen som förvaltar Donationsfond Nr 2 har som huvuduppgift att följa och utveckla Trelleborg AB samt att skapa tillväxt för stiftelsernas tillgångar. En del av den årliga nettoavkastningen i Donationsfond Nr 2 ska läggas till företagets kapital. En del går till avkomsträtter till makarna Dunkers syskon och syskonbarn i tre generationer. Resten ska disponeras av Helsingborgs stad. Den del som tillkommer Helsingborgs stad skall tillföras Henry och Gerda Dunkers Donationsfond Nr 1.

Henry och Gerda Dunkers stiftelse

Henry och Gerda Dunkers stiftelses ändamål är i huvudsak att främja vård av behövande kroppsligt svårt sjuka, främst dem med hemvist i Helsingborg. Makarna Dunkers tidigare bostad Villa Hevea, även kallad Dunkerska villan, ingick i den testamentrade egendomen och används nu enligt Henry Dunkers förordnande som sjukhem.

Stiftelsen grundades redan 1953 dvs, före Henry Dunkers död 1962. Dess uppgift var då att erbjuda vård för äldre inom Helsingborgs stad och att bidra med pengar till cancerforskning. Vid Henrys död övertog stiftelsen Villa Hevea, och 1971 byggdes villan ut. Sedan 1992 drivs det Dunkerska sjukhemmet av Helsingborgs stad och är en del av stadens vårdboenden.

Dunkerintressena

Henry och Gerda Dunkers Donationsfond Nr 2 och Henry och Gerda Dunkers stiftelse kontrollerar tre aktiva investmentbolag. Det är Henry Dunkers Förvaltnings AB, Förvaltningsaktiebolaget HD och Aktiebolaget Hevea.

Under de senaste 10 åren, fram till 2019, har stiftelserna delat ut ca 750 miljoner kronor till Helsingborgs stad och arv.

Styrelserna i stiftelserna bestämmer själva vilka personer som ska sitta i styrelserna. Idag består styrelserna av Ragnar Lindqvist (ordf), John Abrahamson, Anders Dahlvig, Gunilla Fransson, Bengt Kjell och Johan Malmquist. Ragnar Lindquist har i övrigt olika uppdrag i lokala företag och stiftelser i Helsingborg, John Abrahamsson är kopplas till SEB, Bengt Kjell har en koppling till Industrivärden och Anders Dahlvig är styrelseproffs med olika uppdrag stora svenska företag.

Gunilla Fransson och Johan Malmquist är styrelseledamöter i Trelleborg AB som är kontrollerat av Henry och Gerda Dunkers Donationsfond Nr 2. Malmquist har också en koppling till finansklanen Bennet.

Kontrollerade bolag och tillgångar

Henry och Gerda Dunkers Donationsfond Nr 2 äger 10,66% av kapitalet i Trelleborg AB men kontrollerar 54,1% av rösterna. De har därmed helt och hållet makten över företaget. Trelleborg AB har mer än 22 000 anställda.

Förutom Fransson och Malmquist består styrelsen i Trelleborg AB av Hans Biörck (ordf), Monica Gimre, Peter Nilsson (VD), Anne Mette Olesen, Jan Ståhlberg (v. ordf) Dessutom består den av 4 representanter för de anställda, Jimmy Faltin, Maria Eriksson, Lars Pettersson och Magnus Olofsson.

Henry Dunkers Förvaltnings AB har bokförda tillgångar på 200 MSEK, AB Hevea 298 MSEK och Förvaltnings AB HD 102 MSEK. Värdet på aktierna i Trelleborg är cirka 7 024 MSEK. Totalt blir det en förvaltad förmögenhet på 7 624 MSEK (7,6 miljarder).

Läs mer:

2 svar på “Finansgrupperna – Dunker”

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.