Bankväsendet – Bank AB Norra Sverige

År 1869 fick Hernösands Enskilda Bank sitt tillstånd (oktroj) att starta bank och året efter startade banken med kontor i Härnösand. Banken övertog samtidigt den rörelse som tidigare drivits av Filialbanken i Hernösand.

Övertog 1903 Norrbottens Enskilda Banks rörelse och år 1905 den rörelse som bedrevs av AB Örebro Handelsbank.

År 1906 bestod styrelsen i Hernösands Enskilda Bank av Olof Hammar, J.A. Arnell, S.J. Hamberg, C.I. Isakson, Wilhelm Åkerstedt, Christian Lindeberg, Fritz Ossbahr, R. Ossbahr, Carl Cramér, Axel Kolmodin, Hugo Zethrin och Carl Lindholm.

1907 utbröt en internationell finanskris som drabbade Hernösands Enskilda Bank hårt. Banken fick problem och behövde rekonstrueras. Bankinspektören Robert Benckert tillsatte Oscar Rydbeck som ansvarig för bankens rekonstruktion.

År 1908 bestod styrelsen i banken av Olof Hammar, J.A. Arnell, S.J. Hamberg, Hans Hamberg, C.I. Isakson, Wilhelm Åkerstedt, Christian Lindeberg, Fritz Ossbahr, Hugo Zethrin, Carl Lindholm, Richard Dymling och A. Johan Norberg. Oscar Rydbeck var VD.

Banken ombildades 1909 till Bank AB Norra Sverige och Rydbeck genomförde bland en nyemission, förbättrades likviditeten och avvecklade en del dåliga affärer. 

Huvudkontoret för Bank AB Norra Sverige fanns i Stockholm. Detta bidrog till att Rydbeck kom att bli en central person för bankväsendet i Stockholm. Han var bland annat en av initiativtagarna till Svenska Bankföreningen som bildades 1910.

År 1911 övertogs Gävleborgs Enskilda Bank.

Rydbeck tog snart initiativ till att bilda Sveriges Privata Centralbank (Centralbanken) tillsammans med 13 andra banker förutom Bank AB Norra Sverige. Den nya banken bildades 1912.

Planer fanns också på att fusionera provinsbankerna som låg bakom Centralbanken men så blev aldrig fallet. Istället kom Bank AB Norra Sverige år 1914 att köpas upp av Stockholms Handelsbank.

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.