EQT – störst bland Private Equity-bolagen

EQT är utan tvekan Sveriges och Nordens största riskkapitalbolag med 13 fonder och sammanlagt 13 miljarder euro som förvaltas av företaget. År år 2009 betraktades bolaget somvärldens 27:e störstariskkapitalbolag. Företaget är stabilt förankrat i Wallenbergsfären:

Wallenbergs tredje maktbolag är private equity-bolaget EQT Partners AB. Detta bolag ägs till 31% av AB Investor och till 69% av EQT Partners BV i Nederländerna. EQT Partners ABkontrollerar 12 fonder i vilka Investor är största investerare i de flesta med en kapitalandel på mer än 10% i de flesta fonderna. EQT Partners BV ägs enligt uppgift av de personer som ärpartners i EQT, dvs 27 personer. Senior partners är Lennart Blecher, Marcus Brennecke, Michael Föcking, Simon Griffiths ,Conni Jonsson, Harry Klagsbrun, Udo Philipp, Christian Sinding, Jan Ståhlberg, Patrick de Muynck, Paul de Rome,Thomas von Koch och Fredrik Åtting. Harry Klagsbrun vartidigare en höjdare på SEB.

Styrelsen i EQT Partners består av Börje Ekholm, VD i Investor,Johan Bygge, finanschef i Investor, Conni Jonsson, VD, Michael Föcking, Jan Ståhlberg, Fredrik Åtting. I de flest av bolagets fonder ingår Claes Dahlbäck i investeringskommittén. Claes Dahlbäck är en central makthavare i Wallenbergsfären och sitter i styrelsen för FAM, det företag som förvaltar de stora Wallenbergstiftelsernas tillgångar. De olika fonderna är registrerade på skatteparadiset Guernsey i engelska kanalen, men några är registrerade i Nederländerna. Medlemmar i fondernas styrelser är i allmänhet tre personer, varav Deon van der Ploeg, Nigel Govett och Michael Newton återfinns i de flesta. Utöver detta har EQT en styrgrupp. Bolag motsvarande svenska EQT Partners AB finns även i andra länder som exempelvis Danmark. På Guernsey finns bolaget EQT Guernsey Ltd.

De största bolaget som EQT har intressen i är ISS A/S med 486 000 anställda som ägs till 55% av EQT och till 45% av Goldman Sachs. Andra storföretag där EQT har ett dominerande ägande i är Gambro (EQT 51%) 10 100 anställda,Sanitec (EQT 76%) 7 900 anställda, Scandic Hotels (EQT 100%) 6 600 anställda, tyska SAG med 5 700 anställda, Caridian BCT (51%) med 2 500 anställda, SSP(72%) med 30 000 anställda, Securitas Direct (96%) med 5 300 anställda,Springer Science & Business Media (82%) med 5 200 anställda, KMD A/S (85%) med 3 200 anställda och Academedia (76,5%) med 2 500 anställda. Total har företagen som EQT kontrollerar omkring 583 000 anställda. Långt fler än vad som finns i företag kontrollerade av andra private equitybolag. Delägda företag har omkring 25 000 anställda. Störst bland dessa är Carl Zeiss Vision med 11 700 anställda, LaoBaiXing (LBX) med 8 500 och Modern Metal (också i Kina) med 3 400.

Precis som andra riskkapitalbolag är EQT organiserat på ett sådant sätt att man så mycket det går undviker beskattning:

De olika fonderna betalar arvode till det svenska företaget EQT Partners AB som delar ut sina vinster till delägarna, dvs AB Investor och EQT:s delägande partners vi det holländska bolaget EQT Partners BV. Vidare går en del av (tidigare var det i alla fall 20%) vinsten direkt till de olika fondernas förvaltare. Huvuddelen av vinsten i fonderna går dock till investerarna, av vilka AB Investor är en av de största. De flesta av vinsterna betalas till utländska dotterbolag och i allmänhet betalas ingen skatt nånstans.

Det finns i nuläget planer på att börsintroducera ISS och sälja ut en del av företagets aktier på den öppna marknaden. En sådan utförsäljning beräknas ge EQT mycket stora vinster och därmed också dess delägare stora inkomster.

Ursprungligen grundades EQT av Wallenbergs investmentbolag Investor år 1994:

Investor grundade EQT 1994 tillsammans med AEA och SEB. Nyckelpersonerna i den nystartade verksamheten kom i huvudsak från Investor. Dessa personer har haft en ägarandel i rådgivningsbolaget EQT Partners AB sedan 2001. Rådgivningsbolaget EQT Partners AB är ett operativt bolag med 130 medarbetare som ger råd till EQT:s 11 fonder om vilka bolag som skall köpas och säljas och hur bolagen skall utvecklas. Fonderna betalar
avgifter om cirka 1,5 procent, varav en del betalas till EQT Partners AB för de rådgivningstjänster bolaget utför. De senaste fem åren har dessa intäkter till EQT Partners AB generat ett årligt överskott om cirka 30 Mkr.

Investor har såsom grundare och så kallad ”sponsor” (det vill säga att Investor garanterar, som nyckelinvesterare, att stå för en relativt stor andel kapital i varje fond) förhandlat till sig vinstdelning och överskott av förvaltningsavgifter. Dessa avtal har ingen direkt koppling till ägandet i EQT Partners AB. Investors förändrade ägande i EQT Partners AB påverkar vare sig vinstdelning eller överskott i befintliga fonder. Dessa avtal förhandlas separat inför varje ny fond.

Vinstdelning
Principen om vinstdelning bygger på övertygelsen att ekonomiska incitament för nyckelpersoner inverkar positivt på utfallet av fondens verksamhet och därmed skapar värde för investerarna. Inom private equity är det praxis att fonders investerare, efter en årlig avkastning om 8 procent på fondens investeringar, delar eventuell så kallad ”meravkastning” med nyckelpersoner som har positiv inverkan på utfallet, förutsatt att de själva investerat i fonderna. En vanlig modell utgår ifrån att 80 procent tillfaller investerarna i fonderna och övriga 20 procent tillfaller nyckelinvesterare.

I EQT:s fonder har en del av dessa 20 procent tillfallit Investor. I EQT:s första fond, EQT I, var Investor en betydelsfull garant för övriga investerare, vilket gjorde att andelen av vinstdelningen uppgick till 40 procent.

I senare fonder har andelen minskat som en följd av att fonderna blivit större, Investors andel i fonderna mindre och att EQT inte varit lika beroende av Investors nätverk och namn. I EQT V uppgick Investors andel av vinstdelningen trots detta till 25 procent.

Överskott av förvaltningsavgifter
Investerarna i EQT:s fonder betalar en fondavgift på i snitt 1,5%, precis som man gör i alla fonder. Avgiften täcker administrativa kostnader (legala kostnader, kostnader för affärer som inte blivit av, lönekostnader och resekostnader m.m.) som finns i verksamheten. Eventuellt överskott delas i dagsläget mellan Investor och EQT. Fördelningen avtalas mellan parterna och har för Investors del varierat mellan 0% till 50%. I EQT V har Investor 50% av överskottet. Överskotten utgör en begränsad del av Investors intäkter från EQT.

Investor dominerar fortfarande EQT genom sitt delägande och sina investeringar i fonderna.

Läs mer: AV1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, RT1, 2, DN1, DPS1, SVD1, Newsdesk,Cision, VA1, 2, 3, 4, Business Week, E24_1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ArbB,Resumé, Kent Werne,

Ursprungligen publicerat på Svensson-bloggen 2011,

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om: , , , , , , , , , , , , ,, , , , , , , , ,, , , , ,, , , , , , , , , , , , ,

2 svar på ”EQT – störst bland Private Equity-bolagen”

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.