Den svenska skogen – Rämen-Liljendal

År 1646 anlades Rämens hytta (Rämens bruk, Rämshyttan) och vid ungefär samma tidpunkt började gruvfyndigheten i Rämsberg att brytas. På 1740-talet köpte Christoffer Myhrman d.ä. in sig i hyttan och flyttade 1757 till Rämen Läs mer…