Gruvbolagen – Nordic Iron Ore

Nordic Iron Ore är ett lite gruvbolag som utvecklar gruvfyndigheter. De har planer på att öppna gruvbrytning i Blötberget och längre fram finns också planer på att öppna gruvbrytning i Håksberg och i Väsmanfältet under sjön Väsman. Läs mer…