Gruvbolagen – Bluelake, Mahvie och Archelon

Blue Lake Mineral AB är ett mindre bolag som ägnar sig åt utveckling och prospektering av malmfyndigheter. Det rör sig främst om fyndigheter med koppar, zink och guld men även om nickel. Läs mer…