Den svenska skogen – Göteborgsbruken

Det äldsta av de tre så kallade Göteborgsbruken, Göteborgs pappersbruk, grundades 1889. I början av 1890-talet anlade företaget ett pappersbruk invid en trämassefabrik i Hannebol i Tösse socken i Dalsland.

Tillverkningen flyttade i början av 1900-talet till Tingstad Göteborg där också ett sågverk som tillverkade pitprops anlades. Bolaget ombildades år 1904 till aktiebolag med namnet Göteborgs Pappersbruk AB. 1910 hade företaget cirka 70 anställda och 1920 cirka 100.

AB Göteborg-Dals Pappersbruk grundades 1911 och en fabrik byggdes i Tingstad på Hisingen.

Gamlestadens Pappersbruk anlades 1916 i industriområdet Marieholm av Gamlestadens Pappersbruk AB. En av intressenterna i företaget var Gustaf Theodor Lindstedt.

Sulfit AB Göta

Pappersmassa till de tre nämnda företagen köptes från bruket i Göta som anlagt av Sulfit AB Göta år 1905. Ett bolag som ägdes av Gustaf Theodor Lindstedt som troligen också var en intressent i Göteborgs Pappersbruk, Göteborg-Dals Pappersbruk och Gamlestadens Pappersbruk.

Under första världskriget övertog Ole Christian Olsen ihop med Fr. Hallencreutz kontrollen över AB Göteborg-Dals Pappersbruk samt de andra företagen i samma industrigrupp, dvs Sulfit AB Göta, Göteborgs Pappersbruks AB och Gamlestadens Pappersbruk AB.

Från 1920 skedde samkörning med Göteborgs Pappersbruk AB och Göteborg-Dals Pappersbruk. I början av 1920-talet hade de tre pappersföretagen sammanlagt 200 anställda vilket med tiden steg till cirka 240. 1921 hade AB Göteborg Dals Pappersbruk 85 anställda, Göteborgs Pappersbruk AB 100 och Gamlestadens Pappersbruk kring 20 anställda. Styrelsen i samtliga bolag bestod av Ole Christian Olsen (ordf och disponent), Fr. Hallencreutz och H. Leffler.

Sulfit AB Göta övertogs år 1929 av Gösta Ryding som dock bara ägde det en kort tid. Han överlät snart aktierna till Göteborgsbruken, Lilla Edets pappersbruk, Inlands AB och De Förenade Danske Papirfabrikker.

Troëdsson

1945 övertog Nils Troëdsson kontrollen över de tre pappersföretagen i Göteborg Samma år tog Uddeholms AB över Sulfit AB Göta. 1952 fusionerade de tre pappersföretagen i Göteborg till ett enda med namnet AB Göteborg-Dals Pappersbruk.

Styrelsen i samtliga bolag bestod 1947 av Nils Troëdsson (ordf.),
Gunnar Lewerth, Nils Thenberg och Nathan Troëdsson.

Tillverkningen vid de tre företagen koncentrerades efterhand till Göteborg-Dals Pappersbruk i Tingstad. Nils Troëdsson avled i slutet av 1965 varefter företaget övertogs av svärsonen Sven-Åke Sjöholm som också övertog Limmareds Skogar, Molkom Bruk, Troëdsson Paper samt Troëdsson & Co.

År 1974 hade AB Göteborg-Dals Pappersbruk 140 anställda. Styrelsen bestod av Sven-Åke Sjöholm (ordf), Tore Bergbrant, Kurt Mark, Gunnar Lundh (VD) och Albrecht Wagner.

1978 såldes dock bruket till en annan ägare varefter det avvecklades.

Andra källor:
  • Svensk Industrikalender 1921
  • Svensk Industrikalender 1947
  • A. Attman, Göteborgs stadsfullmäktige 1863-1962, 1963
  • Svensk Industrikalender 1974
Läs mer:

2 svar på “Den svenska skogen – Göteborgsbruken”

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.