Den svenska skogen – Göteborgsbruken

Det äldsta av de tre så kallade Göteborgsbruken, Göteborgs pappersbruk, grundades 1889. I början av 1890-talet anlade företaget ett pappersbruk invid en trämassefabrik i Hannebol i Tösse socken i Dalsland. Läs mer…