Den svenska skogen – Göteborgsbruken

Det äldsta av de tre så kallade Göteborgsbruken, Göteborgs pappersbruk, grundades 1889. I början av 1890-talet anlade företaget ett pappersbruk invid en trämassefabrik i Hannebol i Tösse socken i Dalsland. Läs mer…

Leffler

Familjen Leffler från Göteborg är en släkt med många grenar. Flera av dess grenar har tillhört den göteborgska överklassen i 200 år. Familjen blev dock aldrig nån storfinansfamilj utan var bara småföretagare varav en gren som kom att utvecklas till Läs mer…