Den svenska skogen – Klarafors AB

I början av 1800-talet uppfördes en såg och en kvarn vid Forshaga säteri. 1810 uppfördes den första salusågen och en tid därefter, år 1820, köptes Forshaga av grosshandlare James Dickson från Göteborg.

Under 1840-talet övergick Forshaga från enskild ägo till ett nybildat bolag. Sågverksdriften utökades med två ångsågar. År 1863 startades också ett glasbruk i anslutning till Forshagasågen, av brukspatron C. E. Andersson på Dömle. Glasbrukets verksamhet flyttades dock från orten då det år 1897 såldes till Karlstads Glasbruks AB.

År 1872 bildades Forshaga Fabriks AB för tillverkning av cellulosa. Företaget bytte efter några år namn till Klarafors Fabrikers AB, senare bara Klarafors AB. Det ursprungliga träsliperiet byggdes om till sulfatfabrik, som brann ned år 1900. I dess ställe byggdes en sulfitfabrik. Anläggningen omfattade även ett pappersbruk.

1906 sammanslogs Klarafors AB med AB Mölnbacka-Trysil, som också
bedrev en del verksamhet på platsen. Disponent för Klarafors AB var brukspatron Karl af Ekström. Tillsammans med firman Olesen i Köpenhamn anlade han också Forshaga Linoleumfabrik år 1896. År 1909 flyttades linoleumfabriken till Skår i Örgryte utanför Göteborg, men fortsatte tillverkningen under namnet Forshaga.

Läs mer: