Den svenska skogen – Göteborgsbruken

Det äldsta av de tre så kallade Göteborgsbruken, Göteborgs pappersbruk, grundades 1889. I början av 1890-talet anlade företaget ett pappersbruk invid en trämassefabrik i Hannebol i Tösse socken i Dalsland. Läs mer…

Den svenska skogen – Göta Bruk

Göta sulfitfabrik anlades under åren 1905-1906 i Haneström, Fuxerna socken vid Göta älv i Älvsborgs län I slutet av1906 kom driften igång. Fabriken ägdes av Sulfit AB Göta, som grundades 1905. Läs mer…