Den svenska skogen – J.E. Francke

År 1857 uppfördes Kungsgårdens såg i Bjärtrå i Ådalen av Ernst L Berger.

Mariebergs såg i Köja by i Bjärtrå i Ådalen byggdes 1862 av John Berger.  Han fick 1865 ekonomiska problem och blev tvungen att arrendera ut Marieberg till största fordringsägaren Gills Loder i London. Efter en kort tid överlät John Berger äganderätten till sågen på sin bror Ernst L Berger.

Efter Ernst Bergers bortgång 1868 var det ett flertal ägare av Kungsgårdens såg.

Omkring 1869 grundade Jphan Edward Francke en såg vid Käppala på Lidingö, Den drevs till 1887 med timmer från Åland, Uppland och Mälardalen. 1871 förvärvade han också avverkningsrätt till skogar vid Olandsån i norra Uppland och invecklades i en långvarig tvist om rätt till timmerflottning på detta vattendrag.

Hudiksvalls Trävaru AB

Den 15 april 1869 förvärvade J.E. Francke som ägde en handelsfirma i Stockholm en aktiepost i Hudiksvalls Trävaru AB samt ensamrätt till företagets försäljning under tre år. Samma år köpte han också en tredjedel i Hörnefors bruk med tillhörande hemman och skogar. Bruket övertogs direkt av det nybildade bolaget dag överläts på det nybildade Hörneå AB med honom som en av de tre styrelseledamöterna.

Åren 1869—74 hyrde Francke en såg vid Källskär utanför Söderhamn. 1870—72 arrenderade han också en såg vid Svansbo i Hed i Västmanland, varifrån trävarorna fraktades med järnväg till Köping och sedan på pråmar genom Mälaren.

År 1872 köpte han Räfsö nygrundade ångsåg utanför Björneborg i Finland och bildade Räfsö ångsågs AB, vari han ägde 1 407 och hans son Robert Francke 42 av inalles 1 500 aktier. Han blev ordförande i styrelsen.

Hösten 1874 grundade han tillsammans med Olof Wijk & Co och familjen Kempe Gideå & Husums AB. Företaget köpte Gideå järnbruk och sågverk i Gideå samt Husums sågverk i Grundsunda från James Dickson & Co. Åren 1877—86 drev Francke också en såg vid Norrsundet i Hamrånge.

Kungsgården-Marieberg

Den 31 dec 1883 köpte Francke häften av sågverken Kungsgården och Marieberg i Bjärtrå. Säljare var av J. Scharp. Några år senare, 1886, bildade han och grosshandlaren Aug. Valley, som innehade den andra hälften, Kungsgården-Mariebergs AB med Francke som disponentdirektör. Åren 1889—90 köpte han dessutom mängder av hemman och lägenheter i Särna och Idre i Dalarna.

1886 bildades Kungsgården-Mariebergs AB. Samtliga de egendomar som Francke ägde i Ådalen och kring Härnösand tillfördes det nybildade företaget. Kungsgårdens såg utarrenderades senare till AB Box som tillverkade lådämnen för export. Sågen brann 1890 och verksamheten flyttades då över till Mariebergs såg. 1891 dog J.E. Francke och sönerna Robert, Edward och Otto Francke tog över verksamheten.

Också Mariebergs såg brann men inte förrän 1920. En ny såg uppfördes dock redan samma år.

1921 hade Kungsgårdens-Marieberg AB 250 anställda med sågverk i Marieberg och Rossö. Styrelsen bestod av O. Francke, C.H. Gihl, B.F. Reutersköld (disponent) och J.M. Sörensen.

När andra företag allteftersom byggde upp pappersbruk och massafabiker i Norrland förblev Kungsgården-Marieberg AB ett sågverksföretag som fortsatt var i familjen Franckes ägo. Trots försök från Kreugers sida att införliva företaget i SCA år 1929 och från Handelsbanken på 1930-talet misslyckades detta. Först 1955 köptes bolaget av SCA. Kungsgården-Marieberg var också delägare i olika kraftverk, exempelvis genom dotterbolaget Blåsjöfallets Kraft AB.

Källor:
  • Jan Glete, Ägande och industriell omvandling, 1987
  • Svensk Industrikalender 1921
  • Forsgren & Forsgren, Vem äger vad i svenskt näringsliv?, 1972
Läs mer:

Ett svar på ”Den svenska skogen – J.E. Francke”

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.