Matjättarna – ICA-gruppen

ICA Gruppen AB är moderbolag i Sveriges största mathandelsföretag. Huvudägare är ICA-Handlarnas Förbund via Murgröna Holding AB. ICA Gruppen AB har dotterbolagen ICA Banken AB (med dotterbolaget ICA Försäkring AB), ICA AB (med dotterbolagen ICA Sverige AB, Rimi Baltic AB och Apoteket Hjärtat AB) samt ICA Fastigheter AB med en mängd dotterbolag. Läs mer…

Leffler

Familjen Leffler från Göteborg är en släkt med många grenar. Flera av dess grenar har tillhört den göteborgska överklassen i 200 år. Familjen blev dock aldrig nån storfinansfamilj utan var bara småföretagare varav en gren som kom att utvecklas till Läs mer…