Den svenska skogen – AB Storfors

C.A. Hedqvist var grundare av Storfors sågverk vid Lillpite invid Pite älv. 1887 bildade han AB Storfors som övertog sågen. Till sågverket hörde även mekanisk verkstad, huvudsakligen för sågverkets eget behov, samt en vattensåg. Läs mer…

Den svenska skogen – Ytterstfors-Munksund

Gruvfogden Anders Markstedt ansökte den 18 augusti 1794 om landshövdingens tillstånd för att få bygga en ”finbladig sågkvarn vid den yttersta forsen i Byske älv”. Då hade en liknande begäran redan kommit in 14 dagar tidigare från intressenter vid Brännfors såg i Åbyälven Läs mer…

Den svenska skogen – Unander-Scharin

Företaget A.F. Scharin grundades av Adolf Fredrik Skarin (Scharin) (1797-1877), född i Sunnanå invid Skellefteå, som sålde tyger, kryddor etc på marknader. Läs mer…