Den svenska skogen – AB Storfors

C.A. Hedqvist var grundare av Storfors sågverk vid Lillpite invid Pite älv. 1887 bildade han AB Storfors som övertog sågen. Till sågverket hörde även mekanisk verkstad, huvudsakligen för sågverkets eget behov, samt en vattensåg. Läs mer…