Den svenska skogen – J.A. Kjellberg & Söner

År 1812 bildade Jonas Anders Kjellberg (1788-1877) ett handelsbolag med brodern Carl Fredrik Kjellberg (1789-1850) och svågern A. Broddelius som delägare, J.A. & C.F. Kjellberg & Co.

Denna firma övertog Majnabbe, andelen i Varvet Kusten och trävaruaffärerna från den äldre firman Jonas Kjellberg & Co som vid denna tid drevs av Aron Kjellberg och J.A. Stangenett. Fokus för den nya firman var dock till en början importaffärer. 1819 anlades en tobaksfabrik och ett såpbruk i Majnabbe, 1821 en segelduksfabrik.

År 1831 lämnade C.F. Kjellberg firman för att istället ägna sig åt sitt 1821 anlagda segelduksväveri i Majnabbe som sysselsatte nåt hundratal personer. Firman bytte namn till J.A. Kjellberg & Co. 1833 blev Johan Olof Grén delägare i bolaget. Han lämnade firman 1844 eller 1847.

Firmans viktigaste verksamhet var export av järn och trävaror, men även importaffärer bedrevs och en tid var J.A. Kjellberg & Co en av de största importörerna av kaffe. Företaget var också delägare i Varvet Kusten i Göteborg.

Sågverk

Med tiden breddades verksamheten med sågverksverksamhet. En såg i Lilla Edet förvärvades 1835, Lo vattensåg år 1837 och Kramfors vattensåg vid Ångermanälven år 1848. Därtill köptes åtskilliga järnbruk i Värmland. Sågverket i Lilla Edet såldes år 1850.

1847 upptogs två söner, Jonas Henrik Reinhold Kjellberg (1823-1896) och Carl Ossian Kjellberg (1825-1891), som delägare och firman fick namnet J.A. Kjellberg & Söner. Gren utträde ur firman året innan. 1857 drog sig J.A. Kjellberg tillbaks från firman och Carl Ossian Kjellberg tog över ledningen. De inriktade sig därefter under Carl Ossian Kjellbergs ledning främst på en framgångsrik export av järn och trä men fungerade även som finansiär för och långivare till bruk och industrisatsningar.

Rämen-Liljendal

Firman var återförsäljare och förlagsgivare för järnbruken i Vägsjöfors, Bofors, Dömle och Rämen. Med tiden köptes också aktiemajoritet i Hellefors Bruks AB (från 1872), AB Bofors-Gullspång (från 1873) och Rämen (från 1885). Rämen inköptes från ett tidigare aktiebolags (Rämen AB) konkursbo. Rämen lade ner järnbruksverksamheten (slutligen totalt avvecklat 1896) och istället byggdes massafabriker och sågverk. Träsliperier anlades vid Oforsen och Liljendal och ett större sågverk byggdes vid Rämen.

Familjen sålde 1906 Rämen-Liljendal till AB Rämen-Liljendal. Vid denna tid hade företaget blivit ett sågverks- och massaföretag istället för ett järnbruk. 1915 köptes Rämen-Liljendal av Billeruds AB. Samma år övertogs Hellefors Bruks AB, som var ett bruksföretag med både järnbruk, stålverk och massaindustrier, av Wargöns AB.

Kramfors

1854 byggdes en ångsåg i Kramfors och vattensågen lades ner. På 1880-talet stod kramfors för en produktion av sågade trävaror på omkring 12-15000 standards per år. 1887 togs sågverket i Kramfors över av ett nybildat bolag, Kramfors AB, som hade familjen Kjellberg och J.A. Kjellberg & Söner som huvudägare fram till 1893, men James Hammarberg och Arthur Seaton var delägare. Efter det var Seaton och Hammarberg huvudägare.

I det nya bolaget var Carl August Kjellberg VD åren 1886-94, James Hammarberg åren 1894-96 och Arthur Seaton 1896-1907. 1907 såldes Kramfors AB till ett konsortium bestående av Oscar Midling, J. Mannerheim och F.M. Treschow. Kjellberg hade därmed avvecklat alla sina intressen i skogsindustrin.

Läs mer:

2 svar på ”Den svenska skogen – J.A. Kjellberg & Söner”

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.