Den svenska skogen – J.E. Francke

Mariebergs såg i Köja by i Bjärtrå i Ådalen byggdes 1862 av John Berger.  Han fick 1865 ekonomiska problem och blev tvungen att arrendera ut Marieberg till största fordringsägaren Gills Loder i London. Läs mer…

Den svenska skogen – Hörnefors

Hörnefors bruk anlades 1775 av handelsmannen Olof Bjur från Umeå, som sedan tidigare ägde det finbladiga sågverket i Håknäs något längre söderut. Bjur hade 1774 ingått avtal med byamännen i Hörne om att få utnyttja en av de nedersta forssträckorna i Hörnån för att driva en järnindustri. Läs mer…

Den svenska skogen – Mo och Domsjö AB

J.C. Kempe blev 1836 ensam ägare till firma Johan Wikner & Co med en vattensåg i Moälven vid Moliden i norra Ångermanland samt rederiverksamhet och fastigheter i Härnösand. Läs mer…