Den svenska skogen – J.E. Francke

Mariebergs såg i Köja by i Bjärtrå i Ådalen byggdes 1862 av John Berger.  Han fick 1865 ekonomiska problem och blev tvungen att arrendera ut Marieberg till största fordringsägaren Gills Loder i London. Läs mer…