Den svenska skogen – Hissmofors AB

I början av 1890-talet kom ingenjören Årad Nobell till Jämtland i egenskap av arbetsledare vid bygget av Oscarsbron mellan Östersund och Frösön. Läs mer…

Den svenska skogen – Norrlands Skogsägares Cellulosa AB

I mars 1959 bildades Norrlands Skogsägares Cellulosa AB (NCB) med Norrlands nio skogsägarföreningar, Lantbruksförbundet och LRF som ägare. Gunnar Hedlund blev VD 1963 Läs mer…

Den svenska skogen – Hörnefors

Hörnefors bruk anlades 1775 av handelsmannen Olof Bjur från Umeå, som sedan tidigare ägde det finbladiga sågverket i Håknäs något längre söderut. Bjur hade 1774 ingått avtal med byamännen i Hörne om att få utnyttja en av de nedersta forssträckorna i Hörnån för att driva en järnindustri. Läs mer…