Den svenska skogen – Hissmofors AB

I början av 1890-talet kom ingenjören Årad Nobell till Jämtland i egenskap av arbetsledare vid bygget av Oscarsbron mellan Östersund och Frösön. Läs mer…