Den svenska skogen – Norrlands Skogsägares Cellulosa AB

I mars 1959 bildades Norrlands Skogsägares Cellulosa AB (NCB) med Norrlands nio skogsägarföreningar, Lantbruksförbundet och LRF som ägare. Gunnar Hedlund blev VD 1963 Läs mer…