Den svenska skogen – Borgvik och Kyrkebyn

Biskopen i Skara ägde kvarnrörelse i Borgvik redan på 1300-talet. 1620 anlade länsman Christoffer Andersson från Nora och Lindes domsaga tillsammans med fogden Jöns Bock den första hammarsmedjan i Borgviksforsen. Läs mer…