Den svenska skogen – Ohs Bruk

År 1661 såldes Ohs till holländaren Christian Hempel. 1668 lät han uppföra ett järnbruk med masugn, stångjärnshammare och ett manufakturverk.

I mitten av 1700-talet övertogs bruket av släkten Silversparre och därmed inleddes en period av stagnation och förfall Läs mer…