Fastighetsmagnaterna – Joakim Alm

Alm Equity AB grundades 2006 av Joakim Alm. Bolaget investerar i fastigheter och fastighetsbolag. Alm Equity kallar dem bostadsutvecklingsföretag Läs mer…

Fastighetsmagnaterna – Salén

På 1970-talet var familjen Salén med bröderna Sven H Salén och Christer Salén i spetsen en av största redarfamiljerna i Sverige tillsammans med Broström, Carlsson och Ax:son Johnson. Läs mer…

Fastighetsmagnaterna – Ericsson

Karl Holmberg som var bondson från Småland och Folke Ericsson som var timmerman från Närke flyttade till Stockholm på 1930-talet och etablerade sig där som byggmästare med var sitt företag. Läs mer…

Fastighetsmagnaterna – familjen Edlund

Familjen Edlund med Leif Edlund i spetsen var tidigare storägare i Heba Fastighets AB via familjeföretaget Carlbergssjön AB. I mars 2021 sålde de dock aktierna i Heba till SBB Läs mer…

Fastighetsmagnaterna – Jacob Karlsson

K-fastigheter startades 2010 av den tidigare elitidrottaren Jacob Karlsson som var både motocrossförare och långdistanslöpare. Under en motocrosstävling år 2008 skadade han sig allvarligt och fick lämna elitidrotten. Istället började han bygga hus. Först villor men sen blev det lägenheter i det nybildade bolaget Läs mer…

Fastighetsmagnaterna – familjen Ränk

Einar Mattsson (1904-2001), storebror till John Mattson, arbetade som byggnadsarbetare på 1930-talet hos bl.a. byggmästare Anders Andersson. 1935 grundade han ett eget byggbolag, det företag som år 2006 blev Einar Mattsson Byggnads AB. Läs mer…

Fastighetsmagnaterna – Michael Cocozza

År 1981 grundade Michael Cocozza i Linköping ett fastighetsföretag, Fastighetsbolaget Duvkullen. Detta bolag bytte senare, år 2003, namn till Botrygg AB. Samtidigt med namnbytet påbörjades också en expansion Läs mer…

Fastighetsmagnaterna – Marjan Dragicevic

Marjan Dragicevic började med att driva ett företag som levererade råvaror till korvfabriker. Av allt att döma drev han det ihop med en bror, Mille Miladin Dragicevic. Bolaget hette S-Kon Kött. Läs mer…

Fastighetsmagnaterna – Urban Edenström

Urban Edenström är inte av de allra rikaste fastighetsmagnaterna. Inte heller äger han nåt av de största fastighetsbolagen. Men han är sannolikt en av de mäktigaste i fastighetsbranschen. Läs mer…

Fastighetsmagnaterna – Svensson

Arvid Svensson Invest AB i Västerås har sitt ursprung i ett tunnplåtslageri som grundades 1883 i Grythyttan av Johan-Emil Söderberg Svensson. Så småningom flyttade företaget till Västerås och blev aktiebolag under Arvid Svenssons ledning. Läs mer…