Skogsbolagen – AB Karl Hedin

AB Karl Hedin är en av Sveriges lite större markägare. Företaget äger omkring 22 000 ha produktiv mark, huvudsakligen skogsmark i Västmanland och Dalarna. Familjemedlemmar äger själva ytterligare omkring 8 000 ha. Läs mer…

Skogsbolagen – Persson Invest Skog

Persson Invest AB grundades som en bilförsäljningsfirma med namnet Bilbolaget Östersund Persson & Co år 1932. Grundare var bröderna Sven O. Persson och Gustaf Persson. Firman var återförsäljare för Volvo. Läs mer…

Skogsbolagen – Gysinge Skog

Gysinge Skog AB bildades 2019 när Bergvik Skog AB upplöstes. Företaget äger cirka 60 000 ha produktiv skogsmark kring Kopparberg och Ramnäs i Västmanland, kring Gysinge i Uppland och Gästrikland, kring Säter och Smedjebacken i Dalarna samt i Härjedalen. Läs mer…

Skogsbolagen – Hällefors Tierp Skogar

Hällefors-Tierp Skogar AB bildades 2019 när Bergvik Skog AB upplöstes. Bolaget tog över 100 000 ha mark varav 82 000 ha produktiv skogsmark från Bergvik Skog AB. Läs mer…

Skogsbolagen – Kopparfors Skogar

Kopparfors Skogar AB bildades 2018 i samband med omstruktureringen av Bergvik Skog AB. Det är ett helägt dotterbolag till familjen Wallenbergs FAM AB. FAM ägs av de tre största Wallenbergstiftelserna. Läs mer…

Den svenska skogen – Bergvik Skog AB

Bergvik Skog AB bildades år 2004 och förvärvade då den skogsmark som Stora Enso och Korsnäs AB ägde. Långsiktiga virkesavtal upprättades mellan Bergvik Skog och de tidigare ägarna som också slöt avtal med Bergvik Skog om olika skogstjänster. Bergvik Skog Läs mer…

Skogsbolagen – Billerud AB

I början av 1980-talet tog finansmannen Anders Wall makten i Uddeholm, och därmed indirekt i Billerud-Uddeholm, genom sitt investmentbolag Tresor. Denne sålde dock sitt innehav 1984 till Wallenbergsfärens Stora Kopparbergs Bergslags AB som därefter lade bud på hela bolaget. Billerudskoncernen inlemmades därefter i Stora-koncernen, och därmed Läs mer…

Fossilbolagen – Qstar

Qstar Försäljning AB är en svensk kedja av bensinstationer med säte i Norrköping. Kedjan startade år 1990 av Claes Bergström med en bensinstation i Östra Husby på Vikbolandet utanför Norrköping Läs mer…

Fossilbolagen – OKQ8 AB

OKQ8 AB är Sveriges näst största drivmedelsföretag sett till antalet bensinstationer. Totalt hade de cirka 520 stycken. Företaget ägs till 50% av OK ekonomisk förening och till 50% av Kuwait Petroleum International. Läs mer…

Fossilbolagen – Alimentation Couche-Tard

Alimentation Couche-Tard är ett stort kanadensiskt detaljhandelsföretag med 130 000 anställda. Det är idag Sveriges största försäljare av drivmedel mätt i antal bensinstationer. Läs mer…