Skogsbolagen – AB Karl Hedin

AB Karl Hedin är en av Sveriges lite större markägare. Företaget äger omkring 22 000 ha produktiv mark, huvudsakligen skogsmark i Västmanland och Dalarna. Familjemedlemmar äger själva ytterligare omkring 8 000 ha. Läs mer…

Skogsbolagen – Persson Invest Skog

Persson Invest AB grundades som en bilförsäljningsfirma med namnet Bilbolaget Östersund Persson & Co år 1932. Grundare var bröderna Sven O. Persson och Gustaf Persson. Firman var återförsäljare för Volvo. Läs mer…

Den svenska skogen – Enhörning och Kubikenborg

Johan August Enhörning (1825-1885) satsade ännu på 1860-talet på mindre vattensågar, men lät 1869 till slut anlägga en ångsåg, Kubikenborg. Detta gjorde han på mark han börjat köpa redan 1854. Läs mer…

Den svenska skogen – Versteegh och Graningeverken

Tre bröder från Nederländerna kom till Sverige i slutet av 1800-talet och blev företagare i skogsindustrin. Arend N Versteegh (1849-1931) flyttade från Nederländerna till Sverige och bosatte sig i Härnösand 1875. Läs mer…