Skogsbolagen – AB Karl Hedin

AB Karl Hedin är en av Sveriges lite större markägare. Företaget äger omkring 22 000 ha produktiv mark, huvudsakligen skogsmark i Västmanland och Dalarna. Familjemedlemmar äger själva ytterligare omkring 8 000 ha. Läs mer…