Skogsbolagen – Kopparfors Skogar

Kopparfors Skogar AB bildades 2018 i samband med omstruktureringen av Bergvik Skog AB. Det är ett helägt dotterbolag till familjen Wallenbergs FAM AB. FAM ägs av de tre största Wallenbergstiftelserna. Läs mer…

Den svenska skogen – Kopparfors

Bolagsordningen för Kopparbergs och Hofors Sågverksbolag antogs 20 november 1854. Stiftare var förutom Stora Kopparberg och Hofors bruksägare också herrarna Läs mer…