Den svenska skogen – Sörstafors

År 1849 anlades benstamp, sågverk och tegelbruk vid Sörstafors i Kolbäcksån. 1869 förvärvades anläggningen av nybildade Sörstafors Trämassefabriks AB, med J. T. Munktell i spetsen. En ny fabrik, ett träsliperi, stod färdig 1871. Är 1875 tillkom ett pappersbruk.

Efter att C. Emil Hæger tog över 1888 utvecklades driften, bland annat med maskinell papperstillverkning. Hela anläggningen ödelades dock i en brand 1890.

Redan året därpå var bruket åter i drift och dessutom expanderade det genom att en sulfitfabrik byggdes år 1905. 1918 köptes anläggningen av Surahammars Bruk AB som två år innan dess hade köpts av ASEA (Allmänna Svenska Elektriska AB). Ett nytt träsliperi byggdes och fabriken i övrigt byggdes ut.

1944 bildades Sörstafors Pappersbruks AB och bolaget tog över bruket från Surahammars Bruk AB. 1947 hade Sörstafors Pappersbruks AB 300 anställda och ägdes av AB. T. Blüchers Pappersindustri. Styrelsen utgjordes av Ola Källqvist (ordf.), S.E. Ahnfors, Harald Blücher, Tage Blücher (VD) och H. Ljunggren.

AB. T. Blüchers Pappersindustri tillverkade påsar, kuvert, toalettpapper med mer i Kvidinge. Antalet anställda var cirka 35 personer år 1947. Styrelsen var densamma som i Sörstafors Pappersbruks AB minus Ola Källqvist.

Träsliperiet i Sörstafors lades ner 1958. 1961 köptes Sörstafors Pappersbruks AB av Billeruds AB. 5 år senare lades det ner.

Övriga källor:
  • Svensk Industrikalender 1921
  • Svensk Industrikalender 1947
Läs mer:

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.