Den svenska skogen – Gravendalsverken

I början av 1700-talet anlades i Säfsens socken i Dalarna en stor järnbruksrörelse av Sebastian Grave och Hans Olofsson Ström. De nya bruken var Gravendal (anlades cirka 1720), Fredriksberg (smedja anlagd 1729), Annefors (1736), Tyfors (1790), Ulriksberg (masugn byggd 1735) och Strömsdal (masugn byggd 1727 och smedja).

Alla bruken anlades vid vattendrag och i skogen för att få tillgång till kraft och skogsråvara för träkol till masugnarna. Då trakten inte hade egna malmtillgångar fick järnmalm levereras från Gåsborn i Värmland samt från Grängesberg.

Verksamheten vid de sex bruken utgjorde fram till 1736 en ekonomisk enhet. 1737 delades Gravendalsverken mellan Grave och Ström. Grave erhöll masugnen i Ulriksberg och smedjorna i Fredriksberg. Strömsdal och Gravendal tillföll Ström. Masugnen i Ulriksberg var vid denna tid en av Sveriges största.

Verksamheterna benämndes därefter Fredriksbergsverken respektive Gravendalsverken. År 1800 flyttades smedjan i Strömsdal till Tyfors. Under 1800-talet kom alla verksamheterna att åter sammankopplas. 1836 byggdes en såg i Tyfors.

1876 upphörde verksamheten i Ulriksberg. Järnhanteringen i Tyfors lades ner 1882. vi denna tid avvecklades också järnhanteringen i Annefors och Fredriksberg. 1889–1890 byggdes ett träsliperi i Tyfors.

Gravendals AB

Ett aktiebolag bildades 1897, Gravendals AB. Flera kraftverk byggdes också i Tyfors. De två första år 1900 och det var i drift till 1945 respektive 1951. 1909 stängdes masugnen i Strömsdal.

En anläggning för sulfit- och sulfatprodukter byggdes 1898 resp 1910 i Annefors och 1932 uppfördes ett pappersbruk på samma plats. Annefors och Fredriksberg växte därefter samman och anläggningen kom att heta Fredriksbergs pappersbruk. Bruket i Fredriksberg lades ner 1972. Då ägdes det av Billeruds AB. Därefter drev Lesjöfors AB tillverkning av stålfjädrar i fabriken fram till 1985 när företaget gick i konkurs.

1916 köptes Gravendal av Wargöns AB som integrerade verksamheten i det 1915 köpta Hellefors bruk. Ett år senare lades träsliperiet i Tyfors ner.

Läs mer:

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.