Den svenska skogen – Gravendalsverken

I början av 1700-talet anlades i Säfsens socken i Dalarna en stor järnbruksrörelse av Sebastian Grave och Hans Olofsson Ström. De nya bruken var Läs mer…

Den svenska skogen – Wargön/Hellefors

År 1869 anlades ett träsliperi på en udde i Göta älv av ägarna till Rånnums säteri, bröderna Karl och Verner Ericsson, som 1872 utökades med ett pappersbruk. Läs mer…