Bankväsendet – Bank AB Norra Sverige

År 1869 fick Hernösands Enskilda Bank sitt tillstånd (oktroj) att starta bank och året efter startade banken med kontor i Härnösand. Banken övertog samtidigt den rörelse som tidigare drivits av Filialbanken i Hernösand. Läs mer…